A Rare Case Presenting with “Bloody Tears”: Idiopathic Unilateral Hemolacria [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. Ahead of Print: TERH-52297

A Rare Case Presenting with “Bloody Tears”: Idiopathic Unilateral Hemolacria

Gizem Doğan1, Secil Arslansoyu Çamlar1, Kayi Eliacik1, Emre Ayintap2, Mehmet Helvacı1
1University Of Health Sciences, Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Pediatrics, İzmir, Turkey
2University Of Health Sciences, Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Ophthalmology, İzmir, Turkey

Hemolacria is a medical condition, also known as bloody tears, described as blood coming from the eyes. Eye infections, trauma, bleeding disorders, eye and lacrimal canal malignancies, hypertension, hyperthyroidism, retrograde epistaxis, and endometriosis have been reported among the causes of hemolacria. When no underlying cause can be found, this condition is defined as idiopathic hemolacria. Idiopathic hemolacria is a benign and self-limiting condition.
Here we present a 15-year-old an adolescent boy with bloody tears. He had pain around the right eye and headache on the right side of the head. He had no other findings as discharge in the eyes, redness, blurred vision, or bleeding in the nose. On physical examination; he had red fluid starting from the right punctum. Visual examination revealed complete visual capacity, natural bilateral anterior segments, clear fundus, natural and soft retina, and no foreign body or infection findings. No etiological factor was found in the diagnostic investigations of the patient. The patient continues to be followed up with the diagnosis of idiopathic unilateral hemolacria. During the follow-up, hemolacria occurred twice a week and limited itself within several days. Hemolacria is a rare condition and should be evaluated multidisciplinary together with pediatrics and ophthalmology.

Keywords: adolesan, bloody tears, hemolacria


Tek Taraflı İdiyopatik Kanlı Gözyaşı ile Başvuran Nadir Bir Olgu

Gizem Doğan1, Secil Arslansoyu Çamlar1, Kayi Eliacik1, Emre Ayintap2, Mehmet Helvacı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Hemolakri, kanlı gözyaşı olarak da bilinen ve gözlerden kan gelmesi olarak tanımlanan tıbbi bir durumdur. Hemolakri nedenleri arasında göz enfeksiyonları, travma, kanama bozuklukları, göz ve lakrimal kanal maligniteleri, hipertansiyon, hipertiroidizm, retrograd epistaksis ve endometriozis bildirilmiştir. Altta yatan bir neden bulunamadığında, bu durum idiyopatik hemolakri olarak tanımlanır. İdiyopatik hemolakri, iyi huylu ve kendi kendini sınırlayan bir durumdur.
Burada kanlı gözyaşları olan 15 yaşındaki ergen bir çocuğu sunuyoruz. Sağ göz çevresinde ağrı ve başın sağ tarafında baş ağrısı vardı. Gözlerde akıntı, kızarıklık, bulanık görme, burunda kanama gibi başka bir bulgusu yoktu. Fizik muayenede; sağ punktumdan başlayan kırmızı sıvısı vardı. Görsel muayenede tam görme kapasitesi, doğal bilateral ön segmentler, açık fundus, doğal ve yumuşak retina, yabancı cisim veya enfeksiyon bulgusu yoktu. Hastanın tanısal incelemelerinde etiyolojik bir etken bulunamadı. Hasta idiyopatik tek taraflı hemolakri tanısıyla izlenmeye devam ediyor. Takip sırasında hemolakri haftada iki kez meydana geldi ve birkaç gün içinde sınırlı kaldı. Hemolakri nadir bir durumdur ve pediatri ve oftalmoloji ile birlikte multidisipliner olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: adolesan, hemolakria, kanlı gözyaşı
Corresponding Author: Gizem Doğan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale