Is Stereotactic Breast Biopsy Effective? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 113-116 | DOI: 10.5222/terh.2020.56514  

Is Stereotactic Breast Biopsy Effective?

Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salış
Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir

INTRODUCTION: Breast cancer is the first reason of female deaths caused by cancer. Therefore, screening tests are gaining importance in the world and in our country. Excisional biopsy is crucial to confirm and confirm the diagnosis as a result of screening tests. In this study, we compared the histopathological results of stereotactic excisional biopsy of non-palpable lesions suspected and / or malignant in screening tests.
METHODS: Between December 2014 and June 2019, 151 female patients who underwent stereotactic biopsy in Eskisehir Osmangazi University Hospital General Surgery Clinic were retrospectively evaluated. BIRADS category and histopathological results after biopsy were compared with ultrasound and mammography.
RESULTS: A total of 151 women aged between 17 and 78 years were evaluated retrospectively.
The malignant percentage of BIRADS 4 and BIRADS 5 lesions according to histopathological results after breast wire marking was 16% and 80%, respectively. In addition, the histopathological features of the nonpalpable lesions detected by ultrasound and mammography vary considerably.


DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of screening tests, early diagnosis and treatment of suspicious lesions are provided by excisional biopsy, and cancer deaths can be prevented significantly.

Keywords: cancer, biopsy, breast


Stereotaktik Meme Biyopsisi Efektif mi?

Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salış
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri, kanser nedenli kadın ölümlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde de tarama testleri önem kazanmaktadır. Tarama testleri sonucunda tanıyı doğrulamak ve kesinleştirmek amacıyla eksizyonel biyopsinin yeri oldukça önemlidir. Çalışmamızda fizik muayenede ele gelmeyen, tarama testlerinde şüpheli ve/veya malign olduğu düşünülen lezyonların stereotaktik eksizyonel biyopsi sonrası histopatolojik sonuçları karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2014 ile Haziran 2019 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastenesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde stereotaktik biyopsi yapılan 151 kadın hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların yaş, taraf bilgisi, ultrason ve mamografi ile gözlenen BIRADS kategorisi ve biyopsi sonrası histopatoloji sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yaşları 17 ile 78 arasında değişen 151 kadın hasta retrospektif olarak incelendi.
BIRADS 4 ve BIRADS 5 özellikteki lezyonların meme telle işaretleme sonrası histopatolojik sonuçlara göre malign yüzdesi sırasıyla %16 ve %80 olarak saptandı. Bunun yanında ultrason ve mamografi ile saptanan fizik muayene ile ele gelmeyen lezyonların histopatolojik özellikleri oldukça farklılık göstermektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tarama testleri sonucunda şüpheli lezyonların eksizyonel biyopsi ile erken tanı ve tedavisi sağlanarak kanser nedenli kadın ölümlerinin önüne önemli ölçüde geçilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, biyopsi, meme


Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salış. Is Stereotactic Breast Biopsy Effective?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 113-116

Corresponding Author: Bartu Badak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (299 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale