E- ISSN: 2822-4051
A Very Rare Case: Metastatic Inguinal Mass From Primary Lung Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 117-119 | DOI: 10.5222/terh.2021.56933

A Very Rare Case: Metastatic Inguinal Mass From Primary Lung Cancer

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Tepecik Training and Research Hospital, Department of Urology

Cancers of unknown primary (CUP) that we rarely encounter,conversely rank fourth in cancer-related deaths in males and females. In this case, we aimed to present how the primary of an inguinal mass, which could have been diagnosed as CUP in the 80’s, could be detected using advanced immunohistochemical methods.

Keywords: Metastatic Inguinal Mass, Lung Cancer, Large Cell Adeno Carcinoma

Çok Nadir Görülen Bir Olgu: Primeri Akciğer Kanseri Olan Metastatik İnguinal Kitle

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Nadir olarak karşımıza çıkan primeri bilinmeyen kanser (PBK) vakaları literatüre bakıldığında ise zıt bir şekilde erkek ve kadında kansere bağlı ölümlerde 4. sıklıkta yer almaktadır. Bu olgumuzda, 80'li yıllarda PBK teşhisi konulabilecek inguinal kitlenin, gelişen immünohistokimyasal yöntemler sayesinde primerinin tespitinin nasıl mümkün olabileceğini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Metastatik İnguinal Kitle, Akciğer Kanseri, Büyük Hücreli Akciğer Kanseri

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey. A Very Rare Case: Metastatic Inguinal Mass From Primary Lung Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 117-119

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale