E- ISSN: 2822-4051
The Incidence Of The Vaginal Infections in Early Pregnancy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 109-111 | DOI: 10.5222/terh.2008.58823

The Incidence Of The Vaginal Infections in Early Pregnancy

Hüseyin İvit1, Atilla Köksal1, Külal Çukurova1, Hakan Yetimalar1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1, Murat İnceoğlu1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Yeşilyurt, İZMİR

AIM: This research has aimed to determine the prevalance of the vaginal infections in early pregnancy. MATERIALS AND METHODS: Vaginal smears besides the routine follow-up examinations had been taken from the first trimester pregnant patients admitted to our polyclinics between March 2007 and March 2008. The vaginal smears had been assessed in our pathology department's laboratory. 137 pregnant patients were included to our study. FINDINGS: 23 patients had bacterial vaginosis, 14 of them had candida vaginalis and 7 had trichomonas vaginalis. 3 patients had both bacterial vaginosis and trichomonas vaginalis. CONCLUSION: We suggest that vaginal smear examinations should be done in first trimester of pregnancy to determine the infections which can be treated easily.

Keywords: Early pregnancy, Vaginal infections

Erken Gebelikte Vajinal İnfeksiyonların Sıklığı

Hüseyin İvit1, Atilla Köksal1, Külal Çukurova1, Hakan Yetimalar1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1, Murat İnceoğlu1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Yeşilyurt, İZMİR

AMAÇ: Araştırmanın amacı erken gebelik dönemlerinde vajinal infeksiyonlann sıklığını araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Polikliniğimiz Mart 2007 ile Mart 2008 tarihleri arasında başvuran 1-3 aylık gebelerden rutin gebelik kontrollerinin yanında vajinal yayma alınmış ve Patoloji Laboratuarında değerlendirilmiştir. Çalışmaya 137 gebe alınmıştır. BULGULAR: Bu gebelerden 23 'ün bakterial vaginozis, 14'ünde kandida vaginalis, 7'sinde trikom on as vaginalis saptanmıştır. 3 hastada ise aynı anda hem bakterial vaginozis hem de trikomonas vaginalis görülmüştür. SONUÇ: Tanı ve tedavisi kolaylıkla yapılabilen bu infeksiyon etkenlerini saptamada gebelerin ilk 3 ay kontrollerinde vajinal yayma yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Erken gebelik, vajinal infeksiyonlar

Hüseyin İvit, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Hakan Yetimalar, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız, Murat İnceoğlu. The Incidence Of The Vaginal Infections in Early Pregnancy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 109-111
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale