Evaluation the awareness of anesthesia and effectiveness of preoperative consultation among the patients in our hospital [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 75-82 | DOI: 10.5222/terh.2018.075  

Evaluation the awareness of anesthesia and effectiveness of preoperative consultation among the patients in our hospital

Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Mine Parlak, Nagihan Damar, Fulya Yılmaz Duran, Halil Yıldırım
Bozyaka Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Department, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Anesthesiologists are working not only in operating room anymore but also in intensive care units and pain clinics. Unfortunately, many people don’t know the anesthesiology as a specialized department of medicine and even the anesthesiologist as a doctor. We aim to evaluate our patients’ knowledge about anesthesia practice and role of anesthesiologists and also the effectiveness of preoperative anesthesiology consultation in improving awareness of anesthesia with this survey.
METHODS: A total of 300 literate patients, ages between 18 and 70, who were undergoing elective surgery and referred to anesthesiology clinic were included for the study. Written approval was taken. Patients were asked to complete a survey of 22 questions before and after the anesthesiology consultation. The survey has three parts including questions about demografic data and role of anesthesiologists. Results was analysed by using Pearson’s chi-square test and Fisher’s exact test.
RESULTS: Number of correct answers to the questions about anesthesia and anesthesiologists were increased after consultation with anesthesiologist. Anesthesiologists were recognized as a spesialized doctor up to 88 % after preoperative anesthesiology consultation. Increasing percentage of correct answering was found to have a linear relationship with high education level. These findings were found statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is proved that preoperative consultation has an impact on improving awareness of anesthesia. As a result face to face consultation with the anesthesiologist is very important.

Keywords: Awareness, Anesthesia, Preoperative Consultation, Anesthesiologist


Hastanemize başvuran hastalarda anestezi farkındalığının ve ameliyat öncesi görüşmenin etkinliğinin değerlendirilmesi

Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Mine Parlak, Nagihan Damar, Fulya Yılmaz Duran, Halil Yıldırım
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezteziyologlar artık sadece ameliyathanelerde değil yoğun bakımlar ve ağrı kliniklerinde de görev yapmaktadırlar. Anesteziyolojinin özel uzmanlık gerektiren bir branş olduğu, hatta anesteziyoloğun bir doktor olduğu ne yazık ki bir çok birey tarafından bilinmemektedir. Biz bu anket çalışması ile hastanemize başvuran elektif cerrahi planlanmış hastalarda anestezi uygulamaları ve anesteziyoloğun görevleriyle ilgili farkındalığın tespit edilmesi ve ameliyat öncesi anesteziyoloji poliklinik görüşmelerinin bu farkındalığı arttırma yönünde etkinliğinin değerlendirilmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18 ile 70 yaş arası elektif cerrahi planlanan ve anesteziyoloji polikliniğine başvuran 300 okur-yazar hasta çalışmaya dahil edildi. Yazılı onamları alındıktan sonra anesteziyolog ile görüşme öncesi ve sonrası toplamda 22 soruluk bir anketi doldurmaları istendi. Anket demografik veriler ve anesteziyoloğun görevlerine ait sorulardan oluşan üç bölüm içermekteydi. Sonuçların istatistiksel analizi için Pearson’s ki-kare test ve Fisher’s exact test kullanıldı.
BULGULAR: Anesteziyolog ile görüşme sonrası anestezi ve anestezi doktoru ile ilgili sorulara verilen doğru cevaplarda artış oldu. Anesteziyoloğun uzmanlaşmış bir doktor olduğunun farkındalık oranı % 88’e yükseldi. Eğitim seviyesi arttıkça sorulara doğru cevap verme oranının da arttığı tespit edildi. Tüm bunların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi farkındalığını arttırmada poliklinik görüşmelerinin etkinliği ortaya konulmuş ve anesteziyolog ile bire bir görüşmenin çok önemli olduğu sonucuna ulaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Anestezi, Preoperatif Değerlendirme, Anesteziyolog


Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Mine Parlak, Nagihan Damar, Fulya Yılmaz Duran, Halil Yıldırım. Evaluation the awareness of anesthesia and effectiveness of preoperative consultation among the patients in our hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 75-82

Corresponding Author: Halide Hande Şahinkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (60 accesses)
 (1551 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale