E- ISSN: 2822-4051
Covid-19 in Children: Epidemiology and Clinical Features [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 58-62 | DOI: 10.5222/terh.2020.60320

Covid-19 in Children: Epidemiology and Clinical Features

Yavuz Demirçelik1, Ali Kanık2
1Health Sciences University, Tepecik Traning And Education Hospital, Department Of Pediatrics, İzmir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Katip Çelebi University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey

Covid-19 infection, which started to be seen in China in December 2019, has affected the whole world in the following days, caused pandemics, and continues its effect. The fact that the number of pediatric cases was less compared to adult cases in the days when the infection first appeared, gave the researchers the impression that children are not susceptible to this infection. In the following days, with the onset of pediatric cases, data on affected children began to emerge. Although there are many case series related to Covid-19 infection in children, comprehensive reports are lacking. This article reviews the epidemiological characteristics and clinical findings of Covid-19 infection in children with current data.

Keywords: Covid-19, child, epidemiology, clinical features

Çocuklarda Covid-19: Epidemiyoloji ve Klinik Bulgular

Yavuz Demirçelik1, Ali Kanık2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Çin’de 2019 yılı aralık ayından itibaren görülmeye başlayan, ilerleyen günlerde bütün dünyayı etkisi altına alıp pandemiye yol açan Covid-19 enfeksiyonu halen etkisini sürdürmektedir. Enfeksiyonun ilk görülmeye başladığı günlerde pediatrik vaka sayısının erişkin vakalara oranla az olması araştırmacılarda çocukların bu enfeksiyona duyarlı olmadığı izlenimini yaratmıştır. İlerleyen günlerde pediatrik vakaların da görülmesiyle birlikte etkilenen çocuklar ile ilgili veriler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili birden çok vaka serisi olmasına rağmen ilgili kapsamlı raporlar eksiktir. Bu makale çocuklarda Covid-19 enfeksiyonun epidemiyolojik özelliklerini ve klinik bulgularını güncel veriler ile birlikte gözden geçirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, çocuk, epidemiyoloji, klinik bulgular

Yavuz Demirçelik, Ali Kanık. Covid-19 in Children: Epidemiology and Clinical Features. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 58-62

Corresponding Author: Yavuz Demirçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale