E- ISSN: 2822-4051
A Rare Case of Malignancy: Biphasic Primary Pulmonary Synovial Sarcoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 120-125 | DOI: 10.5222/terh.2021.60566

A Rare Case of Malignancy: Biphasic Primary Pulmonary Synovial Sarcoma

Kadir Burak Akgün1, Mukadder Calikoglu1, Rabia Bozdogan Arpaci2, Pınar Ergen2
1Department Of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department Of Pathology, Mersin University, Mersin, Turkey

Synovial sarcoma is a highly aggressive malignancy with a 10-year disease-free survival of around 50%. Synovial sarcoma accounts for 5 to 10% of all soft tissue sarcomas. It is more common in young people and adolescents and it is seen in lower extremities, especially around the knee. The prognosis of the disease is worse in the elderly population. Microscopic imaging, positive staining of epithelial markers and molecular study are required to confirm the the presence of the disease. We present a 44-year-old male patient with a history of falling from the same level and presenting with only shoulder pain. Further investigations have shown that our patient is a rare form of biphasic synovial sarcoma originating from the pulmonary system, which is rarely reported in the literature.

Keywords: Biphasic, pulmonary, synovial, sarcoma, trauma

Nadir Bir Malignite Olgusu: Bifazik Primer Pulmoner Sinovyal Sarkom

Kadir Burak Akgün1, Mukadder Calikoglu1, Rabia Bozdogan Arpaci2, Pınar Ergen2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Sinoviyal sarkom oldukça agresif seyreden bir malignitedir ve 10 yıllık hastalıksız sağkalım %50 civarındadır. Sinoviyal sarkom tüm yumuşak doku sarkomlarının %5 ila 10’unu oluşturur. Gençlerde ve adolesanlarda daha sık saptanmakta olup, alt ekstremitelerde, özellikle diz çevresinde görülme sıklığı yüksektir. Yaşlı popülasyonda hastalığın prognozu daha kötü seyretmektedir. Hastalığın doğrulanması için mikroskobik görüntüleme, epitel belirteçlerinde ve moleküler çalışmada pozitif boyanma gereklidir. Hastanemize daha öncesinde aynı seviyeden düşme öyküsü olan ve yalnızca omuz ağrısıyla başvuran 44 yaşındaki erkek bir olgu sunulmaktadır. Yapılan ileri tetkikler ile hastamızın oldukça ender bir form olan ve literatürde az sayıda bildirilen pulmoner sistem kaynaklı bifazik sinoviyal sarkom olgusu olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bifazik, pulmoner, sinovyal, sarkom, travma

Kadir Burak Akgün, Mukadder Calikoglu, Rabia Bozdogan Arpaci, Pınar Ergen. A Rare Case of Malignancy: Biphasic Primary Pulmonary Synovial Sarcoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 120-125

Corresponding Author: Kadir Burak Akgün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale