Salivary Gland Masses: Analysis of 155 Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 30-35 | DOI: 10.5222/terh.2008.63565  

Salivary Gland Masses: Analysis of 155 Cases

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erhan Demirhan1, Erdem Mengi1, Yusuf Yalçın1, Ayça Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İZMİR

THE OBJECTIVE: To review the patients we have operated in our clinic due to salivary gland mass and compare them with the literatüre. THE PATIENTS AND THE METHOD: The patients who applied to our clinic and were operated due to salivary gland pathology between January 2001 and January 2007 were reviewed according to the surgical prosedure that performed and the postoperative histopathological evaluation, retrospeetively. THE FINDINGS: 155 patients ha ve been operated in our clinic due to salivary gland pethology between January 2001 and January 2007. 75 patients were male and 80 were female. 103 (66,4%) of the salivary gland masses were originating from parotis, 49 (31,6%) from submandibular gland and 3 (2%) from minör salivary glands. 23 (22,3%) of the parotis masses were malignant 80 (77,7%) were benign, 3 (6,2%) of the submandibular salivary gland masses were malignant, 41 (93,8%) were benign and 2 (66,6%) of the minör salivary gland masses were malignant, 1 (33,3%) were benign. CONCLUSION: We aimed to present the surgery we have performed oriented at the salivary gland masses and the postoperative histopathoiogical results we have obtained.

Keywords: Histopathology, salivary gland masses, parotis


Tükürük Bezi Kitleleri: 155 Olgunun Analizi

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, Erhan Demirhan1, Erdem Mengi1, Yusuf Yalçın1, Ayça Tan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırına Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İZMİR

AMAÇ: Kliniğimizde tükürük bezi kitlesi nedeniyle opere ettiğimiz hastaları gözden geçirmek ve literatürle kıyaslamak. HASTALAR VE YÖNTEM: Ocak 2001 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve tükriik bezi patolojisi nedeniyle opere olan hastalar uygulanan cerrahi yöntem ve postoperatif histopatolojik değerlendirmeleri göz önüne alınarak geriye dönük olarak incelendi. BULGULAR: Ocak 2001 ile Ocak 2007 arasında kliniğimizde tükrük bezi patolojisi nedeniyle 155 hasta ameliyat edilmiştir. Hastaların 75'i erkek 80'i kadındır. Tükürük bezi kitlelerinin 103 (% 66,4)'ü parotisten, 49 (%31,6)'u submandibular bezelen ve 3 (%2)'ü minör tükürük bezlerinden kaynaklanıyordu. Parotis kitlelerinin 23 (%22,3) tanesi malin, 80 (%77,7) tanesi benin, submandibular tükürük bezi kitlelerinin 3 (%6,2) tanesi malin, 46 (%93,8) tanesi benin, minör tükürük bezlerinin 2 (%66,6) tanesi malin ve 1 (33,3) tanesi benin karakterde idi. SONUÇ: Tükürük bezi kitlelerine yönelik uyguladığımız cerrahi yöntem ve postoperatif histopatolojik sonuçlan sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, tükürük bezi kitleleri, parotis


İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erhan Demirhan, Erdem Mengi, Yusuf Yalçın, Ayça Tan. Salivary Gland Masses: Analysis of 155 Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 30-35


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1395 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale