Uveitis in A Patients with Turner Syndrome [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 113-116 | DOI: 10.5222/terh.2007.66304  

Uveitis in A Patients with Turner Syndrome

Abdullah Özkaya1, Zuhal Gürcan1, Ercüment Çavdar1, Bayram Özhan1
S.B. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Turner syndrome is a common cause of hypergonadotropic hypogonadism. It is caused by the loss of all or a part of the chromosome X. Various systemic pathologies and eye disorders can be seen with Turner syndrome. The common ophtalmologic pathologies are keratoconus, anterior segment dysgenesis, strabismus, ptosis, hypertelorism, epicanthus. In addition to these, retinal detachments, choroidal neovascularization and uveitis can be rarely seen. We have presented a 14 year old Turner syndrome patient with anterior uveitis because of its rarity.

Keywords: Turner syndrome, uveitis


Turner Sendromlu Bir Olguda Üveit

Abdullah Özkaya1, Zuhal Gürcan1, Ercüment Çavdar1, Bayram Özhan1
S.B. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Turner sendromu hipergonadotropik hipogonadizmin sık rastlanan bir nedenidir. Etiyolojiden X kromozomunun parsiyel veya tam kaybı sorumludur. Bu sendroma hipogonadizmin yanında çeşitli sistemik patolojiler ve göz hastalıkları eşlik edebilir. Bunlar ağırlıklı olarak ön segment disgenezisi, keratokonus, şaşılık, pitozis, katarakt, hipertelorizm, epikantustur. Ayrıca seyrek olarak retina dekolmanı, koroidal neovaskülarizasyon ve üveit bildirilmiştir. 14 yaşındaki Turner sendromlu olgu göz muayenesinde ön üveit tanısı alması nedeniyle, ender görüldüğü için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turner sendromu, üveit


Abdullah Özkaya, Zuhal Gürcan, Ercüment Çavdar, Bayram Özhan. Uveitis in A Patients with Turner Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 113-116


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (617 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale