Hemorrhagic Bullous Dermatosis Associated With Low Molecular Weight Heparin: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 131-134 | DOI: 10.5222/terh.2018.131  

Hemorrhagic Bullous Dermatosis Associated With Low Molecular Weight Heparin: A Case Report

Filiz Güldaval1, Melike Yüksel Yavuz1, Ceyda Anar1, İbrahim Onur Alıcı1, Sedat Tunçok2, Sülün Ermete3, Melih Büyükşirin1
1İzmir Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, Chest Disease Department, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, Dermatology Department, İzmir
3İzmir Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, Pathology Department, İzmir

Low molecular weight heparins (LMWHs) are frequently used for the pulmonary thromboembolism (PTE) prophylaxis and treatment currently. LMWH shows its anticoagulatory effect by the activation of antitrombin III and the inactivation of Factor Xa. The major side/adverse effects are bleeding, heparin-induced thrombocytopenia, hepatotoxicity, osteoporosis and skin reactions. In comparison to the more common skin reactions such as urticeria, itching, dermatitis, erythema; a very rare another adverse effect is hemorrhagic bullous dermatosis. Herein, we wanted to present a case with this rare adverse effect of LMWHs, who was treated by hemorrhagic bullous dermatosis.

Keywords: Low molecular weight heparin, hemorrhagic bullous dermatosis, pulmoner emboli


Düşük Molekül Ağırlıklı Heparine Bağlı Büllöz Hemorajik Dermatoz: Olgu Sunumu

Filiz Güldaval1, Melike Yüksel Yavuz1, Ceyda Anar1, İbrahim Onur Alıcı1, Sedat Tunçok2, Sülün Ermete3, Melih Büyükşirin1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İzmir
3İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Günümüzde düşük molekül ağırlıklı heparinler, pulmoner tromboemboli (PTE) profilaksisi ve tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. DMAH ise antitrombin III aktivasyonu ile Faktör- Xa' yı inaktive ederek antikoagülan etkisini gösterir. Başlıca yan etkileri; kanama komplikasyonları, heparin-induced trombositopeni, karaciğer toksisitesi, osteoporoz ve cilt reaksiyonlarıdır. DMAH’ lerin ürtiker, kaşıntı, egzema, eritem gibi cilt yan etkilerine göre çok daha nadir görülen bir yan etkisi de bülloz hemorajik dermatozdur. DMAH’ lerin bu nadir yan etkisini gördüğümüz olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: düşük molekül ağırlıklı heparin, bülloz hemorajik dermatoz, pulmoner emboli


Filiz Güldaval, Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar, İbrahim Onur Alıcı, Sedat Tunçok, Sülün Ermete, Melih Büyükşirin. Hemorrhagic Bullous Dermatosis Associated With Low Molecular Weight Heparin: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 131-134

Corresponding Author: Filiz Güldaval, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1243 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale