E- ISSN: 2822-4051
Unusual Clues of The Pneumoperitoneum In Neonates [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 21-32 | DOI: 10.5222/terh.2009.67467

Unusual Clues of The Pneumoperitoneum In Neonates

Ahsen Karagözlü Akkgül1, Ahmet Arıkan1, Nurdan Şimşek1, Özge Atacan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: Radiologic presentations of intestinal perforation in newborn period were reviewed in order to highlight unusual radiologic findings. MATERIAL AND METHOD: Between August 2006 and December 2008, 14 neonates with intestinal perforation, treated in the newborn intensive care unit of our hospital, were evaluated retrospectively regarding early diagnostic signs in abdominal radiology. FINDINGS: Although all patients had intestinal perforation treated by emergency surgery, intraperitoneal free air was not detected in 5 patients preoperatively. Six patients' erect radiogram revealed free subdiaphragmatic air. Three patients' radiograms had subtle findings of pneuperitoneum such as, football sign, falciform ligament sign, localized free air superposed on liver or over fundus. CONCLUSION: The plain erect abdominal and lateral decubitus radiographs of abdomen remain to be the mainstay of radiological assessment of the patient presenting with clinical fear resembling intestinal perforation. However, supine radiographs may represent subtle signs of pneumoperitoneum. If these less well known signs are missed, mortality and morbidity may increase. Awareness of these subtle clues, may provide an earlier diagnosis.

Keywords: Intestinal perforation, Neonate, Pneumoperitoneum, Radiologic diagnosis

Yenidoğanlarda Pnömöperitoneumun Alışılmadık İpuçları

Ahsen Karagözlü Akkgül1, Ahmet Arıkan1, Nurdan Şimşek1, Özge Atacan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Yenidoğanlarda barsak delinmelerinde diyafram altında serbest hava alışılmış bir belirti olmakla birlikte bu belirtinin görülmediği durumlarda delinmeye işaret eden radyolojik görünümler bulunmaktadır. Kliniğimizdeki hastalar barsak delinmelerinin tüm radyolojik bulgularını vurgulamak amacıyla sunulmuştur. GEREÇ VE YÖNTEM: Ağustos 2006 ile Aralık 2008 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Cerrahisi Kliniği tarafından barsak delinmesi tanısıyla girişim uygulanan 14 yenidoğan geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri ve radyolojiye yansımaları değerlendirildi. BULGULAR: Radyolojik bulgular incelendiğinde 5 hastada radyografilerde pnömoperitoneum bulgularının olmadığı ve klinik bulgular sonucunda laparotomiye karar verildiği, 6 hastada diyafram altında serbest hava olduğu, 3 hastada diyafram altında serbest hava gibi belirgin bulgular olmayıp, gözden kaçabilen, gizli kalmış pnömoperitoneum bulgularının olduğu saptandı. Bazı hastalarda diyafram altında serbest hava görülmeden birkaç gün önce bu bulguların ortaya çıktığı görüldü. Futbol topu görünümü, falsiform bağ bulgusu, karaciğer gölgesi üzerinde veya mide fundusunun daha yukarısında yerleşmiş odacıklı hava, gözden kaçan pnömoperitoneum bulgularından bazılarıdır. SONUÇ: Yenidoğanlarda ölümcül bir sorun olan barsak delinmesi tanısı için ayakta direk karın grafısi ve yan yatar konumdaki (lateral dekübit) grafi temel tetkiktir. Ancak yatar konumdaki grafilerde de delinmeyi destekleyen birçok bulgu vardır. Bu bulguların fark edilememesi mortalite ve morbidite üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Gizli kalmış pnömoperitoneum bulgularının tanınması cerraha ve hastaya zaman kazandırır.

Anahtar Kelimeler: Barsak delinmesi, Pnömoperitoneum, Radyolojik tanı, Yenidoğan

Ahsen Karagözlü Akkgül, Ahmet Arıkan, Nurdan Şimşek, Özge Atacan. Unusual Clues of The Pneumoperitoneum In Neonates. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 21-32
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale