Necrotizing granulomatous inflammation in inverted papilloma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 232-235 | DOI: 10.5222/terh.2018.68553  

Necrotizing granulomatous inflammation in inverted papilloma

Sümeyye Ekmekci1, Ülkü Küçük1, Samir Abdullazade1, Melis Yemen1, Anıl Hişmi2, Emel Ebru Pala1, İbrahim Çukurova2
1Health Sciences University, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Izmir, Turkey
2Health Sciences University, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Otolaryngology And Head And Neck Surgery, Izmir, Turkey

Introduction:
Inverted papillomas are benign neoplasm with local aggressive behavior and potential for destructive invasion. Pathologic examination is required for diagnosis. Inverted papilloma shows endophytic growth pattern of surface epithelium to the stroma. Mixed type inflammatory cells can be seen in the tumor stroma. We present a case of Inverted papilloma with fibrinoid necrotizing granulomatous inflammation, which has not reported in the English literature before.
Case:
A 47-year-old woman was admitted to our hospital with complaints of nasal obstruction continuing for 3 years. Imaging methods revealed massive lesion about 3 cm in diameter in the right nasal passages originating from the medial lateral concha. Excision had been made with clinical suspicion for inverted papilloma. Microscopically, the lesion consisted of the tumor islands with transitional epithelium extending from the surface epithelium into the stroma. There were fibrinoid necrosis and granulomas, which consisted of histiocytes in palisading pattern. No specific microorganisms were detected in PAS, GMS and EZN histochemical examinations. The case was reported as inverted papilloma with fibrinoid necrotizing granulomas. The clinical, microbiological and laboratory analysis, which were performed by Department of Infectious Diseases and Division of Rheumatology, had not revealed any additional findings.
Discussion
Histologically, a mixed type of inflammatory cells consisting of neutrophils, eosinophils, lymphocytes and plasma cells can be observed in the stroma of inverted papillomas. Inverted papilloma with stromal necrotizing granulomatous inflammation has not reported in the English literature.

Keywords: inverted papilloma, necrotizing granuloma, granuloma


İnverted papillomda nekrotizan granülomatöz enflamasyon

Sümeyye Ekmekci1, Ülkü Küçük1, Samir Abdullazade1, Melis Yemen1, Anıl Hişmi2, Emel Ebru Pala1, İbrahim Çukurova2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

Giriş
İnverted papillomlar lokal agresif davranış ve destrüktif invazyon potansiyeli olan benign neoplazmlardır. Tanı için patolojik incelemenin gerekli olduğu inverted papillomlarda histolojik olarak yüzey epitelinin, stroma içerisine doğru endofitik büyümesi izlenir. Tümör stromasında mikst tipte inflamatuvar hücreler izlenebilmektedir. Burada İngilizce literatürde bildirilmemiş, fibrinoid nekrotizan granülomatöz enflamasyonun eşlik ettiği inverted papillom olgusu sunulmaktadır.
Olgu
47 yaşında kadın hasta 3 yıldır devam eden burun tıkanıklığı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Görüntüleme yöntemleri ile sağ nazal pasajda, orta konka lateralinden kaynaklanan, yaklaşık 3 cm çaplı kitlesel lezyon saptandı. İnverted papillom ön tanısı ile eksize edilen kitleden hazırlanan Hematoksilen Eozin kesitlerde yüzey epitelinden stroma içerisine doğru büyüme gösteren transizyonel tip epitel ile döşeli tümör adaları izlendi. Lezyon çevresi ödemli stromada, çok sayıda, fibrinoid nekroz çevresinde palizadik dizilim yapan histiyositlerin oluşturduğu granülomlar dikkati çekti. PAS, GMS ve EZN histokimyasal incelemelerinde spesifik mikroorganizma saptanmadı. Olgu fibrinoid nekrotizan granülomların eşlik ettiği inverted papillom olarak raporlandı. Enfeksiyon hastalıkları ve romatoloji klinikleri tarafından da araştırılan olgunun klinik, mikrobiyolojik ve laboratuvar bulgularında herhangi bir ek bulgu saptanmadı.
Yorum
Histolojik olarak inverted papillomların stromasında nötrofil, eozinofil, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan mikst tipte inflamatuvar hücreler izlenebilmektedir. Stromasında nekrotizan granülomatöz enflamasyonun eşlik ettiği bir inverted papillom olgusuna İngilizce literatürde rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İnverted papillom, Nekrotizan granülom, granülom


Sümeyye Ekmekci, Ülkü Küçük, Samir Abdullazade, Melis Yemen, Anıl Hişmi, Emel Ebru Pala, İbrahim Çukurova. Necrotizing granulomatous inflammation in inverted papilloma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 232-235

Corresponding Author: Sümeyye Ekmekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (348 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale