E- ISSN: 2822-4051
Gigant Cystic Hygroma on Chest Wall: A Report of Two Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 88-91 | DOI: 10.5222/terh.2008.69491

Gigant Cystic Hygroma on Chest Wall: A Report of Two Cases

Özmert Özdemir1, İlknur Kılıç1, Kazım Küçüktaşı1, Uğur Koltuksuz2, Bircan Savran2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, DENİZLİ

The complete surgical resection of the cyst was performed in two patients with cystic hygroma (CH) on chest wall in early postnatale life. No complications developed in these patients after surgery. The atypical locations of cystic hygroma and its good prognosis after early surgical resection has been stressed..

Keywords: Chest wall, Cystic hygroma, Lymphangioma

Göğüs Duvarı Tutulumlu Dev Kistik Higroma: İki Olgu

Özmert Özdemir1, İlknur Kılıç1, Kazım Küçüktaşı1, Uğur Koltuksuz2, Bircan Savran2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, DENİZLİ

Kliniğimizde, göğüs duvarı tutulumlu, kistik higromalı iki yen i doğan olguda kistler cerrahi olarak tümüyle çıkarılmıştır. Herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmamıştır. Bu tür kistlerin atipik yerleşimli ve erken cerrahi girişimle iyi prognozlu oldukları dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, Kistik higroma, Lenfanjiyoma,

Özmert Özdemir, İlknur Kılıç, Kazım Küçüktaşı, Uğur Koltuksuz, Bircan Savran. Gigant Cystic Hygroma on Chest Wall: A Report of Two Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 88-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale