Waldenstrom Case Developed Secondary To Chemotherapy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 131-133 | DOI: 10.5222/terh.2014.69775  

Waldenstrom Case Developed Secondary To Chemotherapy

Mehmet Can Uğur1, Ferhat Ekıncı1, Utku Erdem Soyaltın1, Fatma Özkan1, İsmail Atasoy1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği İzmir

It aimed to analysis and discuss with a case Waldenstrom macroglobulinemmia developed after vincristin-cyclophosphamide therapy. In this case, we present a patient who developed Waldenstrom macroglobulinemmia after vincristinecyclophosphamide therapy for non-Hodgkin's lymphoma. We determine severe thrombocytopenia at the control visit and suspected myelodisplastic syndrome or aplastik anemia primarily. But when we analysed him we diagnosed waldenstrom macroglobulinemia. Finally, we must care patients who received chemotherapy for secondary maliginities.

Keywords: Lymphoma, Chemotherapy, Waldenstrom's macroglobulinemia, Thrombocytopenia


Kemoterapiye Bağlı Gelişen Waldenström Olgusu

Mehmet Can Uğur1, Ferhat Ekıncı1, Utku Erdem Soyaltın1, Fatma Özkan1, İsmail Atasoy1, Cengiz Ceylan2, Harun Akar1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği İzmir

Kemoterapiye bağlı gelişen Waldenström Makroglobulinemisi’nin bir olgu üzerinden incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.Sunmuş olduğumuz olguda non-Hodgkin lenfoma nedeniyle kullanılan siklofosfamid ve vinkristin tedavisi sonrası Waldenström makroglobulinemisi gelişmiştir. Olguda poliklinik kontrolünde derin trombositopeni saptanması üzerine öncelikle miyelodisplastik sendrom ve aplastik anemi düşünülmüştü. Ancak ayrıntılı incelendiğinde olguda Waldenström Makroglobulinmesi saptandı. Kemoterapi sonrası gelişebilecek ikincil maliniteler açısından dikkatli olunmalı ve bu durum akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, Lenfoma, Trombositopeni, Waldenström Makroglobulinemisi


Mehmet Can Uğur, Ferhat Ekıncı, Utku Erdem Soyaltın, Fatma Özkan, İsmail Atasoy, Cengiz Ceylan, Harun Akar. Waldenstrom Case Developed Secondary To Chemotherapy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 131-133

Corresponding Author: Mehmet Can Uğur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (989 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale