E- ISSN: 2822-4051
Pulmonary Infiltrates With Iron Deficiency Anemia: Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 156-159 | DOI: 10.5222/terh.2008.69841

Pulmonary Infiltrates With Iron Deficiency Anemia: Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis: Case Report

Hayriye Uçar1, Ayşegül Çallı1, Mazlume Suna2, Ahmet Emin Erbaycu3
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Balıklıgöl Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Şanlıurfa
3Tepecik Göğiis Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Seventeen years old fermale referred to the hospital with breathlessness, weakness, fatigue, cough for one year and hemoptysis for one month. She has been treated with iron because of a iron deficiency anemia for four years. There were alveoler infiltrates at botlh lung, especially at lower lobes. Hemosiderin-laden alveoler macrophages was seen in bronchoalveoler lavage fluid. Symptoms of respiratory system those may be accompanied by iron deficiency anemia and pulmonary infiltrates should direct the clinicans to idiopathic pulmonary hemosiderosis and the diagnosis should not be delayed.

Keywords: Hemoptysis, Iron deficiency anemia, Pulmonary hemosiderosis, Pulmonary infıltrates

Demir Eksikliği Anemisi İle Seyreden Akciğer İnfiltrasyonları: İdyopatik Pulmoner Hemosiderozis: Olgu Sunumu

Hayriye Uçar1, Ayşegül Çallı1, Mazlume Suna2, Ahmet Emin Erbaycu3
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Balıklıgöl Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Şanlıurfa
3Tepecik Göğiis Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

On yedi yaşında kadın olgu soluk darlığı, halsizlik, yorgunluk, bir yıldır devam eden öksürük ve son bir aydır ağzından kan gelmesi yakınması ile başvurdu. Dört yıldır demir eksikliği anemisi nedeniyle demir replasman tedavisi uygulanıyordu. Yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde her iki akciğerde alt loblarda belirgin olmak üzere alveoler infiltratlar izlendi. Bronkoalveoler lavaj sıvısında hemosiderin yüklü alveoler makrofajlar görüldü. Demir eksikliği anemisine eşlik edebilecek solunum sistemi semptomları ve akciğer infiltratları klinisyeni idyopatik pulmoner hemosiderozis için yönlendirmeli ve tanı geciktirilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer infilratları, Demir eksikliği anemisi, Hemoptizi, Pulmoner hemosiderozis

Hayriye Uçar, Ayşegül Çallı, Mazlume Suna, Ahmet Emin Erbaycu. Pulmonary Infiltrates With Iron Deficiency Anemia: Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 156-159
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale