Huge bladder stone coused acute renal injury,Case report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 140-142 | DOI: 10.5222/terh.2015.140  

Huge bladder stone coused acute renal injury,Case report

Mehmet Yoldaş1, Tuba Kuvvet Yoldaş2, Hakan Türk1, Mustafa Karabıçak1, Batuhan Ergani1, Orçun Çelik1, Mehmet Zeynel Keskin1, Tufan Süelözgen1, Salih Budak1, Hakan Üçok1, Ferruh Zorlu1, Yusuf Özlem İlbey1
1Tepecik Education And Research Hospital, Urology Depertmant, İzmir
2Katip Celebi University Atatürk Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, İzmir

Our country is situated the region stone disease commonly seen in region from the world of stone belt position corresponds to the silk road. This proportion is over 10%. Bladder calculi account for 5% of all urinary system calculi. Usually patients presented with frequency, urgency, but with bilateral hydronephrosis and acute renal injury are rare and case reports in literature. This presentation, we evaluate 2 patients with bilateral hydroureteronephrosis, and acute renal injury.

Keywords: Acute renal injury, Bilateral hydronephrosis, Huge bladder calculi, Cystolithotomy


Akut böbrek hasarına neden olan dev mesane taşı, Olgu sunumu

Mehmet Yoldaş1, Tuba Kuvvet Yoldaş2, Hakan Türk1, Mustafa Karabıçak1, Batuhan Ergani1, Orçun Çelik1, Mehmet Zeynel Keskin1, Tufan Süelözgen1, Salih Budak1, Hakan Üçok1, Ferruh Zorlu1, Yusuf Özlem İlbey1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestaziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği İzmir

Ülkemiz, taş hastalığının sık görüldüğü, İpek Yolu üzerinde yer alan; dünya taş kuşağı bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde taş hastalığı sıklığı %10’ un üzerindedir, ve mesane taşları tüm üriner sistem taşları içinde %5 gibi bir paya sahiptir. Hastalar genelde sıklık, aciliyet ve idrar yaparken ani kesilme şikayetleri ile başvurmaktadırlar, ancak bilateral hidronefroz ve akut böbrek hasarı ile hastaların karşımıza çıkması nadirdir ve litaretürde sadece olgu sunumları olarak rastlanmaktadır. Bu sunumumuzda bilateral hidroüreteronefroz ve akut böbrek hasarı ile başvuran 2 olguyu değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, Bilateral hidronefroz, Dev mesane taşı, Sistolitotomi


Mehmet Yoldaş, Tuba Kuvvet Yoldaş, Hakan Türk, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Orçun Çelik, Mehmet Zeynel Keskin, Tufan Süelözgen, Salih Budak, Hakan Üçok, Ferruh Zorlu, Yusuf Özlem İlbey. Huge bladder stone coused acute renal injury,Case report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 140-142

Corresponding Author: Mehmet Yoldaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (65 accesses)
 (716 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale