Dentists’ Views About Defensive Dentistry: A Cross-sectional Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 103-109 | DOI: 10.5222/terh.2014.70288  

Dentists’ Views About Defensive Dentistry: A Cross-sectional Study

Aysel Başer1, Mukadder İnci Başer Kolcu2, Giray Kolcu3, Özge Tuncer4, Murat Altuntaş5
1İzmir Karşıyaka Toplum Sağlığı Merkezi İzmir
2İzmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir
3Konya Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi Konya
4Tokat Merkez Yaşam Aile Sağlığı Merkezi Tokat
5Isparta Sermet Aile Sağlığı Merkezi Isparta

INTRODUCTION: Defensive dentistry, can be defined as the practice of diagnostic or therapeutic measures conducted primarily not to ensure the health of the patient, but as a safeguard against possible malpractice liability. Aim of the study is to evaluate the prevalence of perception about defensive dentistry for dentists as a “2. Degree” risks group about malpractice liability.
METHODS: Study was performed in Alsancak Oral-Dental Health Center in İzmir, Turkey between 15-19 July 2013. A questionnaire called “Defensive Dentistry Practice Survey” which was made by researcher was applied. For data collection, face to face interview methods were used 66 dentists who were working in this hospital, were aggreed to join the survey (n: 66).
RESULTS: In agreement with the other recent studies, the results showed that most of the dentists practice defensive dentistry. When the dentists’ tendency level to practice defensive dentistry was evaluated, score was found to be %45,5 and this score shows that they apply the defensive dentistry at best level (n: 30), the score %33,3 is good level (n: 22), score % 15,2 is medium level (n: 10) and the score %6,1 is poor level (n: 4).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Study shows that the defensive dentistry applications are being used commonly among the dentists.

Keywords: Defensive Dentistry, Defensive Medicine, Malpractice, Complication.


Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma

Aysel Başer1, Mukadder İnci Başer Kolcu2, Giray Kolcu3, Özge Tuncer4, Murat Altuntaş5
1İzmir Karşıyaka Toplum Sağlığı Merkezi İzmir
2İzmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir
3Konya Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi Konya
4Tokat Merkez Yaşam Aile Sağlığı Merkezi Tokat
5Isparta Sermet Aile Sağlığı Merkezi Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Defansif diş hekimliği; “Diş hekiminin, tanı ve tedaviye yönelik tıbbi uygulamaları hastanın sağlığından ziyade ceza veya hukuk davalarından korunmak amacıyla kullanması” şeklinde tanımlanabilir. Bu çalışmada malpraktis davaları yönünden ikinci derecede yüksek’ riskli olan diş hekimliği pratiğinde defansif diş hekimliği algısının yaygınlığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (T.C.S.B Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde) yapıldı. Verileri toplamak için 15-19 Temmuz 2013 tarihleri arasında bu alanda en sık kullanılmış yöntem olan yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan “Defansif Diş Hekimliği Anketi” uygulandı. İlgili hastanede görev yapan birebir hasta hekim ilişkisi içerisinde olan 66 diş hekimi çalışma kapsamına alındı.
BULGULAR: Çalışmada güncel çalışmalar ile uyumlu olarak, diş hekimlerinin büyük çoğunluğunun defansif diş hekimliği uyguladığı ve diş hekimlerinin 30’unun (%45,5) çok iyi,22’sinin (%33,3) iyi,10’unun (%15,2) orta derecede ve 4’ünün (%6,1) zayıf derecede defansif diş hekimliği uyguladığı sonucuna ulaşıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan diş hekimlerinde defansif yaklaşımın yaygın olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Defansif diş hekimliği, defansif tıp, malpraktis, komplikasyon.


Aysel Başer, Mukadder İnci Başer Kolcu, Giray Kolcu, Özge Tuncer, Murat Altuntaş. Dentists’ Views About Defensive Dentistry: A Cross-sectional Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 103-109

Corresponding Author: Giray Kolcu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (1250 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale