Evaluation of Vulvovaginal Diseases in Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. Ahead of Print: TERH-76259

Evaluation of Vulvovaginal Diseases in Children

Dilek Subay Orbatu1, Demet Alaygut2
1Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Izmir, Turkey
2Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Nephrology, Izmir, Turkey

Vulvovaginal diseases are the most common gynecological problems in pediatric and adolescent age groups. It occurs with different and specific findings in both age groups. If a child is presenting with vulvar itching, burning and irritation, the cause is often nonspecific and hygiene rules should be reminded. However, these symptoms should suggest many serious etiologies. These include infections, labial adhesion, lichen sclerosis, hairworm and foreign bodies. Fungal infection is rare in the pediatric population but is common in adolescents. In adolescence, infections are more prominent and factors that can be transmitted by sexual activity should be kept in mind. In this review, clinical management of vulvovaginal complaints in childhood is described. Evaluation, diagnosis, differential diagnosis and treatment titles were examined.

Keywords: children, diagnosis, vulvovaginitis, vulvovaginal diseases


Çocuklarda Vulvovajinal Hastalıkların Değerlendirilmesi

Dilek Subay Orbatu1, Demet Alaygut2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Vulvovajinal hastalıklar, pediatrik ve adolesan yaş grubunda en sık rastlanan jinekolojik problemdir. Her iki yaş grubunda farklı ve o yaş grubuna özgü bulgularla ortaya çıkar. Bir çocuk vulvar kaşıntı, yanma ve irritasyon ile başvuruyorsa çoğunlukla neden nonspesifiktir ve hijyen kuralları hatırlatılmalıdır. Bununla birlikte bu semptomlar bir çok ciddi etyolojiyi de akla getirmelidir. Bunlar arasında enfeksiyonlar, labial adezyon, lichen sclerosis, kılkurdu ve yabancı cisimler yeralır. Mantar enfeksiyonu pediatrik popülasyonda nadir olmakla birlikte adolesanlarda yaygındır. Adolesan çağda enfeksiyonlar daha ön plandadır ve cinsel aktivite ile bulaşabilecek etkenler de akılda tutulmalıdır. Bu derlemede çocukluk çağındaki vulvovajinal yakınmaların klinik yönetimi anlatılmıştır. Değerlendirme, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi başlıkları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, tanı, vulvovajinit, vulvovaginal hastalık
Corresponding Author: Dilek Subay Orbatu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale