Randomly Diagnosed Intraabdominal Masses in Childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 105-110 | DOI: 10.5222/terh.2001.76746  

Randomly Diagnosed Intraabdominal Masses in Childhood

Ali Sayan1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: Intraabdominal mass is seen fequently. The first sign of the chilhood diseases. Especially, ignorant parents may not be aware of the abdominal mass in their children even if it is large. For this reason every children even the ones who come to the physician for upper respiratory tract infection, a detailed systemic physical examination must be performed. MATERIAL and METHOD: In this retrospective study all properties of seven cases who were diagnosed as intraabdominal masses after their systemic physical examination who came to our clinic from emergency deparment between 01.01.1990 and 01.01.2000 were evalmated. FINDINGS: Five of the patients were male and two were female. Four of them referred us as trauma, one incarcerated hernia, one acute abdomen and one after a varicosel operation. In their physical examination three of them had right, two left renal masses. One had a mass in right suprarenal region and one in liver. In their operations, Wilms tumor was diagnosed in four ganglioneuroblastoma in one hydronephrotic kidney in one and hydatid eyst of liver in one. One of the cases with Wilms tumor died in postoperative period. Five patients are stili in our follow up except for the patient with ganglioneuroblastoma. CONCLUSION: To any child coming to a health care unit, a detailed systemic pysical examination must be performed, by this way many diseases ineluding tumors may be diagnosed at an earlier stage.

Keywords: Trauma, Ganglioneuroblastom, Wilms tumor.


Çocuklarda Karında Rastlantı Sonucu Saptanan Kitleler

Ali Sayan1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Servisimizde tedavi edilen karında kitle ön tanılı hastalar geriye dönük incelemek. GEREÇ ve YÖNTEM: Geriye dönük bu çalışmada 01-01-1990 ile 01-01-2000 tarihlerinde acil olarak kliniğimize gelen ve yapılan sistemik bakıda karında kitle saptanan yedi olgunun tüm özellikleri sunulmuştur. BULGULAR: Sunduğumuz beşi erkek, ikisi kız hastadan dördü travma, biri boğulmuş fıtık, biri akut karın, diğeri varikosel ameliyatı sonrası acil olarak kliniğimize gelmiştir. Fizik bakıda, hastaların üçünde sağ, ikisine sol böbrekte, birinde sağ suprarenal bölgede, birinde karaciğerde kitle saptanmıştır. İleri açınsamalardan sonra bir hastada ganglinöroblastoma, dört hasta Wilms tümörü, bir hasta hidronefrotik böbrek ve bir hasta da karaciğer kist hidatiği tanısı ile ameliyata alınmıştır. Wilms tümörü saptanan bir hasta ameliyat sonrası dönemde kaybedilmiştir. Beş hasta halen izlemimizdedir. Ancak ganglionöroblastoma tanılı hasta izlemimiz dışındadır. SONUÇ: Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran her çocuğa yakınması olmasa da mutlaka ayrıntılı sistemik bakı yapılmalıdır. Böylece başta karın tümörleri olmak üzere birçok hastalık çok erken dönemde tanınarak çocuğun prognozu olumlu etkilenebilir.

Anahtar Kelimeler: Travma, Wilms tümörü, Ganglinöroblastoma.


Ali Sayan, Ahmet Arıkan. Randomly Diagnosed Intraabdominal Masses in Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 105-110


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (711 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale