E- ISSN: 2822-4051
Management of Covid-19 Patients In Intensive Care Unit [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 142-155 | DOI: 10.5222/terh.2020.77044

Management of Covid-19 Patients In Intensive Care Unit

Kazım Rollas, Nimet Şenoglu
SBU Izmir Tepecik Education and Training Hospital, Anaesthesiology Intensive Care Unit, Izmir

At the end of 2019, a cluster of patients with severe pneumonia of unknown origin were reported from Wuhan, China. In February 2020, The World Health Organization identified the infection as Coronavirus 19 disease (COVID-19). Recently there are an increasing number of cases reported throughout the World and more than 4.000.000 people have been confirmed as infected with Coronavirus 19. The infection with Covid-19 is characterized by a large variability of clinical symptoms, from asymptomatic to severe acute respiratuary distress syndrome. 5-10% of patients with COVID-19 develop severe ARDS. As this disease can severely effect the respiratory, cardiovascular, gastrointestinal, central nervous and renal systems, the intensive care unit management is essential. Pandemic requires a multidisciplinary approach for patient care. The intensivists and intensive care units are very important to manage the most severe cases. This led to the saturation of existing ICU beds and creates a serious burden on healthcare systems and providers. This article provides recommendations to support itensive care physicians who manage patients with COVID-19 in the intensive care unit (ICU). We have summarized the literature and recommendations on clinical practice for the treatment of Covid-19 patients in intensive care.

Keywords: Covid-19, Intensive Care Unit, ARDS

Covid-19 Hastalarının Yoğun Bakım Ünitesinde Yönetimi

Kazım Rollas, Nimet Şenoglu
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Yoğun Bakım, İzmir

2019'un sonunda, Çin'in Wuhan kentinde bilinmeyen ciddi pnömonisi olan bir grup hasta bildirildi. Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü enfeksiyonu Coronavirus 19 hastalığı (COVID-19) olarak tanımladı. Son zamanlarda dünya genelinde artan sayıda vaka bildirilmiştir ve 4.000.000'dan fazla insanın Coronavirus 19 ile enfekte olduğu doğrulanmıştır. Covid-19 enfeksiyonu, asemptomatikten şiddetli akut solunum distresine kadar çok çeşitli klinik semptom ile karakterizedir. COVID-19 hastalarının % 5-10'unda ciddi ARDS gelişir. Bu hastalık solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, merkezi sinir ve böbrek sistemlerini ciddi şekilde etkileyebileceğinden, yoğun bakım ünitesi yönetimi esastır. Salgın hasta bakımı için multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Yoğun bakımcılar ve yoğun bakım üniteleri en ağır vakaların tedavisinde çok önemli bir yer tutar. Bu durum, mevcut YBÜ yataklarının doygunluğuna yol açar ve sağlık hizmetleri sistemleri ve sağlayıcıları üzerinde ciddi bir yük oluşturur. Bu makale, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) COVID-19 hastalarını yöneten yoğun bakım doktorlarını desteklemek için öneriler sunmaktadır. Covid-19 hastalarının yoğun bakımda tedavisi için klinik pratik üzerinden önerilerle literatürü özetledik.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Yoğun Bakım, ARDS

Kazım Rollas, Nimet Şenoglu. Management of Covid-19 Patients In Intensive Care Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 142-155

Corresponding Author: Nimet Şenoglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale