E- ISSN: 2822-4051
Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 421-424 | DOI: 10.5222/terh.2021.79664

Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report

Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University, İzmir,turkey

Nöronal Seroid Lipofusinozis çocukluk döneminin en sık görülen nörodejeneratif hastalığıdır. En sık bulguları nörolojik gelişim bozuklukları ve kardiyak iletim anomalileridir. Anestezi yönetimi ameliyat sırasında gelişebilecek hipotermi ve bradikardi açısından özelliklidir. Ağır olgularda kas etkilenimi olması da ilaç seçiminde dikkatli olmayı gerektirir. Bu olguda fimozis operasyonu uygulanan geç-infant tip NSL hastasında anestezi yönetimi sunulmuştur.

Keywords: Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, hypothermia, bradycardia

Nöronal Seroid Lipofusinozda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Neuronal Ceroid Lipofucinosis is the most common neurodegenerative disease of childhood. The most common findings are neurological developmental disorders and cardiac conduction anomalies. Anesthesia management is specific in terms of hypothermia and bradycardia that may develop during surgery. The presence of muscle involvement in severe cases also requires caution in drug selection. In this case, anesthesia management in a late-infant type NCL patient who underwent phimosis operation is presented.

Anahtar Kelimeler: Nöronal Seroid Lipofusinozis, hipotermi, bradikardi

Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor. Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 421-424

Corresponding Author: Muhammed Celil Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale