Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 421-424 | DOI: 10.5222/terh.2021.79664  

Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report

Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University, İzmir,turkey

Nöronal Seroid Lipofusinozis çocukluk döneminin en sık görülen nörodejeneratif hastalığıdır. En sık bulguları nörolojik gelişim bozuklukları ve kardiyak iletim anomalileridir. Anestezi yönetimi ameliyat sırasında gelişebilecek hipotermi ve bradikardi açısından özelliklidir. Ağır olgularda kas etkilenimi olması da ilaç seçiminde dikkatli olmayı gerektirir. Bu olguda fimozis operasyonu uygulanan geç-infant tip NSL hastasında anestezi yönetimi sunulmuştur.

Keywords: Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, hypothermia, bradycardia


Nöronal Seroid Lipofusinozda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Neuronal Ceroid Lipofucinosis is the most common neurodegenerative disease of childhood. The most common findings are neurological developmental disorders and cardiac conduction anomalies. Anesthesia management is specific in terms of hypothermia and bradycardia that may develop during surgery. The presence of muscle involvement in severe cases also requires caution in drug selection. In this case, anesthesia management in a late-infant type NCL patient who underwent phimosis operation is presented.

Anahtar Kelimeler: Nöronal Seroid Lipofusinozis, hipotermi, bradikardi


Muhammed Celil Aslan, Cengiz Sahutoglu, Canan Bor. Anesthetic management in Neuronal Ceroid Lipofuscinosis: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 421-424

Corresponding Author: Muhammed Celil Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (100 accesses)
 (38 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale