Noctural Enuresis in Childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 61-67 | DOI: 10.5222/terh.2007.79989  

Noctural Enuresis in Childhood

Ahmet Keskinoğlu1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İzmir

Nocturnal enuresis is defined as bedwetting at least once a week in children older than 5 years of age. It plays an important role in pediatric practice due to its high prevalence, psychosocial impact, controversial etiology and treatment. The evaluation of nocturnal enuresis reguires a thorough history, a complete physical examination, and urinalysis. Having no organic causes, children with nocturnal enüresis may then be started with favorable treatment without advanced investigations. Treatment modality must be chosen in accordance with child's age and sociocultural properties of the parents.

Keywords: Nocturnal enuresis, physiopothology, approach


Çocuklarda Enürezis Noktürna

Ahmet Keskinoğlu1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İzmir

Enürezis nokturna 5 yaşından büyük çocuklarda haftada bir veya daha fazla yatağını ıslatma olarak tanımlanır. Sık görülmesi, psikososyal etkileri ve farklı etyoloji ve tedavi yöntemleri nedeni ile pediatri uygulamalarında çok önemli bir yer tutar. Enürezis noktürna' nın değerlendirilmesi için ayrıntılı öykü, tam fizik bakı ve idrar analizi gereklidir. Değerlendirme sonrasında, altta yatan organik bir patoloji bulunmadığından, daha ileri incelemelere gereksinim olmadan tedaviye başlanabilir. Tedavi yönteminin seçimi çocuğun yaşına ailenin sosyakültürel durumuna uygun olarak aile ile birlikte düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Enürezis noktürna, fizyopatoloji, yaklaşım


Ahmet Keskinoğlu. Noctural Enuresis in Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 61-67


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1243 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale