E- ISSN: 2822-4051
Childhood Urinary Tract Infections and Clinical İmfortance [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 13-22 | DOI: 10.5222/terh.2002.80090

Childhood Urinary Tract Infections and Clinical İmfortance

Nejat Aksu1, Orhan Deniz Kara1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common bacterial infections in childhood. The main long term consequence of UTIs is renal scarring which may lead to hypertension and end-stage renal disease. It is vital, therefore, to diagnose and treat early UTIs in children. In this article, definitions, epidemiology, clinical features, pathogenesis and clinical importance of childhood UTIs are discussed.

Keywords: Bacteriuria, Chronic renal failure

Çocukluk Çagi İdrar Yolu Enfeksiyonlari ve Klinik Önemi

Nejat Aksu1, Orhan Deniz Kara1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocukluk yaş grubunda en sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasındadır. Uzun dönemde böbrekte hasar oluşturarak hipertansiyon e son dönem böbrek yetmezliğine neden olabilmektedirler. Bu nedenle çocuklarda İYE'larının erken dönekde tanınması ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu yazıda çocukluk yaş grubu İYE'larının tanımlaması, epidemiyolojisi, klinik bulguları, patogenezi ve klinik önemi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakteriüri, Kronik böbrek yetmezliği

Nejat Aksu, Orhan Deniz Kara. Childhood Urinary Tract Infections and Clinical İmfortance. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 13-22
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale