Minimally invasive parathyroidectomy versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 191-196 | DOI: 10.5222/terh.2018.80148  

Minimally invasive parathyroidectomy versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism

Bülent Çalık, Cem Karaali, Emre Dikmeer, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın, Gökhan Akbulut
Department Of General Surgery, Saglik Bilimleri University Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Our purpose was to evaluate and compare the results of minimally invasive parathyroidectomy (MIP) with intraoperative parathormone (IOPTH) monitoring and conventional bilateral neck exploration (BNE) without IOPTH monitoring in patients with primary hyperparathyroidism (pHPT) in a follow-up period of observation.
METHODS: Of the 68 patients in the study, 33 patients (48.5 %) underwent MIP with IOPTH monitoring, 35 patients (51.5 %) underwent bilateral neck exploration without IOPTH monitoring. Data regarding imaging, localization site, surgery performed, incision size, operative time, adenoma size, postoperative complication, and calcium/PTH measurements obtained at postoperative 6th and 12th months were collected from the patient charts.
RESULTS: A statistically significant difference was not seen between MIP, and BNE groups as for the amount of changes in PTH blood levels according to these two time-points of the follow-up period (p>0.05). When compared with MIP group, in BNE group, blood Ca levels increased to a greater extent also at postoperative 12. month relative to postoperative 6. month (p=0.005). As for the comparison of the groups with successful, and failed outcomes, negative effects of male gender, and possession of at least one comorbidity on success rates were detected (p=0.007, and p=0.002). Statistically significant effects of type of surgery, and median size of the adenoma on success rates were not seen (p=0.314, and p=0.615).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Minimally invasive parathyroidectomy performed with IOPTH analysis, and parathyroidectomy using BNE method have similar, and acceptable success rates.

Keywords: Primary hyperparathyroidism, minimally invasive parathyroidectomy, bilateral neck exploration, intraoperative parathormone.


Primer hiperparatiroidizmde bilateral boyun eksplorasyonuna karşı minimal invaziv paratiroidektomi

Bülent Çalık, Cem Karaali, Emre Dikmeer, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın, Gökhan Akbulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız primer hiperparatiroidili hastalarda intraoperatif parathormon izlemi ile yapılan minimal invaziv paratiroidektomi ve intraoperatif parathormon izlemi olmaksızın yapılan geleneksel bilateral boyun eksplorasyonunun sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alınan 68 hastanın 33'üne (%48,5) intraoperatif parathormon izlemi ile minimal invaziv paratiroidektomi, 35'ine (%51,5) intraoperatif parathormon izlemi olmaksızın bilateral boyun eksplorasyonu yapıldı. Postoperatif 6. ve 12. aylarda elde edilen görüntüleme, lokalizasyon bölgesi, uygulanan cerrahi, insizyon büyüklüğü, operasyon süresi, adenom boyutu, postoperatif komplikasyon ve kalsiyum/parathormon ölçümlerine ait veriler hasta dosyalarından toplandı.
BULGULAR: Minimal invaziv paratiroidektomi ve bilateral boyun eksplorasyonu grupları arasında takip periyodundaki iki zaman noktasına göre parathormon kan seviyelerindeki değişiklik miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). Minimal invaziv paratiroidektomi grubu ile karşılaştırıldığında bilateral boyun eksplorasyonu grubunda kan kalsiyum seviyeleri postoperatif 6. aya göre postoperatif 12. ayda daha büyük ölçüde arttı (p=0.005). Gruplar başarılı ve başarısız sonuçlar açısından karşılaştırıldığında erkek cinsiyetin ve en az bir komorbiditeye sahip olmanın başarı oranları üzerindeki negatif etkileri tespit edildi (p=0.007, and p=0.002). Cerrahi tipinin ve adenomun medyan büyüklüğünün başarı oranları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmedi (p = 0.314, p = 0.615).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntraoperatif parathormon izlemi ile yapılan minimal invaziv paratiroidektomi ve bilateral boyun eksplorasyonu ile yapılan paratiroidektomi benzer ve kabul edilebilir başarı oranlarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, minimal invaziv paratiroidektomi, bilateral boyun keşfi, intraoperatif parathormon.


Bülent Çalık, Cem Karaali, Emre Dikmeer, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın, Gökhan Akbulut. Minimally invasive parathyroidectomy versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 191-196

Corresponding Author: Bülent Çalık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (1055 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale