Retrospective Review Of Our Anesthetic Practices In Laparoscopic Surgery [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 1-4 | DOI: 10.5222/terh.2012.83278  

Retrospective Review Of Our Anesthetic Practices In Laparoscopic Surgery

Yücel Karaman1, Mustafa Gönüllü1, Hüseyin Özkarakaş1, Sinan Pektaş1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR

Aim: Laparoscopic surgery has been increasingly performing in our country. We aimed to discuss our results in our laparoscopic surgery and anesthetic management during two years period. Material and Method: All patients underwent laparascopic surgery in our clinic from January 2010 to December 2011 enrolled in this study. Peroperative and postoperative results were reviewed retrospectively for all patients. Patients demographic data, operations, duration of surgery, ASA classification, anesthesia methods were all evaluated. Findings: In our clinic, since January 2010 to December 2011, 305 patients had been operated. While 64 % of all patients were ASA I, 20 % of them ASA II, 13.7 % of all patients ASA III and one patients ASA IV. The most common surgical procedure were laparoscopic cholecystectomy and hernia repair. The use type of anesthesia was general anesthesia. Conclusion: Thanks to advances in surgery and anesthesiology, a lot of anesthesia techniques could be performed safely with proper patient and anesthesiologic techniques selections in laparoscopic surgery.

Keywords: Anesthesia, Laparoscopic surgery procedure


Laparoskopik Cerrahide Anestezi Uygulamalarımızı Retrospektif Değerlendirilmesi

Yücel Karaman1, Mustafa Gönüllü1, Hüseyin Özkarakaş1, Sinan Pektaş1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR

Amaç: Laparoskopik cerrahi, ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Hastanemizde 2 yıllık süre içinde yapılan laparoskopik operasyonlar ile anestezik yaklaşım ve yöntemlerini tartışmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda ocak 2010 - aralık 2011 tarihleri arasında laparoskopik cerrahi uygulanan tüm hastaların peroperatif ve postoperatif kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, ASA sınıflaması, yandaş hastalıkları, yapılan ameliyat türleri, ameliyat süreleri, uygulanan anestezi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde Ocak 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında 305 hasta opere edildi. Bu hastaların % 64’ü ASA I, % 20.9’u ASA II, % 13.7’si ASA III ve bir hasta ASA IV idi. En sık yapılan operasyonlar laparoskopik kolesistektomi ve herni onarımı idi. Uygulanan anestezi yöntemleri genel anestezi yöntemleridir. Sonuç: Cerrahi ve anestezideki gelişmeler sayesinde doğru hasta seçimi, doğru anestezi teknikleri ile laparoskopik cerrahi operasyonları güvenle uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Laparoskopik cerrahi


Yücel Karaman, Mustafa Gönüllü, Hüseyin Özkarakaş, Sinan Pektaş. Retrospective Review Of Our Anesthetic Practices In Laparoscopic Surgery. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 1-4


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (975 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale