E- ISSN: 2822-4051
A Myasthenia Gravis Case With An Unusual Clinic Onset [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 59-62 | DOI: 10.5222/terh.2014.83738

A Myasthenia Gravis Case With An Unusual Clinic Onset

Özgür Tanrısever1, Berrak Sarıoğlu1, Ali Kanık1, Cefa Nil Arslan1, Figen Baydan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İZMİR

Myasthenia Gravis (MG) is a neuromuscular junction disease and rare in childhood. The clinical symptoms mostly begin in eye muscles with ptosis. Therefore, without ptosis there may be delays in diagnosis or the patients may be misdiagnosed. In this case a five year old boy who was diagnosed and treated as Miller-Fisher syndrome (MFS) with the signs of difficulty in walking and strabismus, admitted to our clinic with same complaints. After detailed investigations he is diagnosed as Myasthenia Gravis.

Keywords: Childhood, Muscle weakness, Myasthenia Gravis, Ophthalmoplegia

Farklı Bir Klinik Başlangıç Gösteren Miyastenia Gravis Olgusu

Özgür Tanrısever1, Berrak Sarıoğlu1, Ali Kanık1, Cefa Nil Arslan1, Figen Baydan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İZMİR

Bir nöromuskuler bileşke hastalığı olan Miyastenia Gravis (MG) çocukluk çağında nadir görülür. Klinik bulgular çoğunlukla göz kaslarında başlar ve kendini ptozis ile belli eder. Bu nedenle ptozisi olmayan olgularda tanıda gecikmeler veya yanlış tanılar olabilir. Yürüme zorluğu ve gözlerde kayma yakınmalarıyla Miller-Fisher (MFS) sendromu olarak değerlendilerek tedavi edilen fakat şikayetlerinin gerilememesi nedeniyle yapılan değerlendirmede Miyastenia Gravis tanısı alan 5 yaşında erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kas güçsüzlüğü, Miyastenia Gravis, Oftalmopleji

Özgür Tanrısever, Berrak Sarıoğlu, Ali Kanık, Cefa Nil Arslan, Figen Baydan. A Myasthenia Gravis Case With An Unusual Clinic Onset. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 59-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale