Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 156-160 | DOI: 10.5222/terh.2016.156  

Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report

Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Medical Biochemistry, Izmir

A 14 year-old girl having truncus arteriosus and ventricular septal defect diagnosis admitted at Pediatric Cardiology Clinic had complaints of cyanosis and early fatigue during exercise. Her hematocrit value was over 77% that is why she got hospitalized in order to appling phlebotomy. Since the patient hadn’t gone through anticoagulant therapy and didn’t have history of bleeding and had prothrombin time of 49.0 sec, international normalized ratio of 5.3 and activated partial thromboplastin time of 52.6 sec, the hematology oncology consultation was requested. Because of the test results were incompatible with the patient's clinical outcome, the case was consulted with laboratory. Because of the patient hematocrit value was >55%, prothrombin time, international normalized ratio and activated partial thromboplastin time values decreased until 14 sec, 1.2 and 28 sec, respectively, by adjusting the citrate concentration within blood collection tube by laboratory. There was no more complaint so the patient was discharged.
There are many preanalytical changes that affect routine coagulation tests. One of them is also high hematocrit value of the patient. In blood samples with high hematocrit values, adjusting the amount of citrate used for coagulation tests is recommended. Our goal in our study is to achieve the changes of coagulation tests in this patient (children) with high hematocrit.
In this case, the coagulation test results are adjusted by the help of consalt laboratory and the clinically unintended consequences are prevented. In order to provide accurate and reliable results consulting with laboratory specialist and evaluating patient as multidisipliner in the discordant test results with clinical state of patient both at the same time are applied.

Keywords: Hematocrit, prothrombin time, international normalized ratio, activated partial thromboplastin time


Kanama bulgusu olmayan çocuk hastada anormal koagülasyon test sonuçları: Olgu sunumu

Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir

Trunkus Arteriozus ve Ventriküler Septal Defekt tanısı ile takip edilen 14 yaşında kız çocuk, siyanoz ve egzersiz sırasında erken yorulma şikayetleri ile hastanemiz Çocuk Kardiyoloji Kliniği’ne başvurmuştur. Hastanın hematokrit değerinin %77 olması üzerine flebotomi için yatışı yapılmıştır. Antikoagülan tedavi kullanmayan hastanın protrombin zamanı: 49.0 sn, uluslararası normalleştirilmiş oran: 5.3 ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı: 52.6 sn olması ve kanama öyküsü bulunmaması üzerine hematoloji onkoloji bilim dalından konsültasyon istenmiştir. Hastanın kliniği ile uyumsuz olan test sonuçları nedeni ile laboratuvara danışılmıştır. Hematokrit değeri >%55 olduğu için laboratuvar tarafından kan toplama tüpü içindeki sitrat konsantrasyonu ayarlanarak protrombin zamanı: 14 sn, uluslararası normalleştirilmiş oran: 1.2 ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı: 28 sn değerlerine düşmüştür. Hastanın ek yakınmalarının olmaması üzerine taburcu edildi.
Rutin koagülasyon testlerini etkileyen birçok preanalitik değişken vardır. Bunlardan biri de hastaya ait yüksek hematokrit değerleridir. Yüksek hematokritli kan örneklerinde, koagülasyon testleri için kullanılan sitrat miktarının ayarlanması tavsiye edilmektedir. Çalışmamızda yüksek hematokritli çocuk hastada koagülasyon testlerindeki değişikliklerin tartışılması amaçlanmıştır.
Olgumuzun koagülasyon test sonuçlarında, laboratuvar konsültasyonu ile gerekli düzeltmeler yapılmış ve klinik olarak istenmeyen sonuçlar önlenmiştir. Hasta kliniği ile uyumsuz test sonuçlarında laboratuvar uzmanlarından konsültasyon istemi ve hasta değerlendirmesinin multidisipliner olarak yapılması, daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hematokrit, protrombin zamanı, uluslararası normalleştirilmiş oran, aktive parsiyel tromboplastin zamanı


Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir. Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 156-160

Corresponding Author: Fatma Demet İnce, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (72 accesses)
 (4005 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale