E- ISSN: 2822-4051
Anesthesia and Airway Management During Covid-19 Outbreak [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 173-182 | DOI: 10.5222/terh.2020.85579

Anesthesia and Airway Management During Covid-19 Outbreak

Yücel Karaman, Gaye Aydın
Health Sciences University, İzmir Tepecik Education And Research Hospital, Departmant Of Anesthesiology And Reanimation

COVID-19, an infectious disease caused by Coronavirus, is declared as an emergent situation threatening public health on 30th of January 2020 by World Health Organization (WHO); and as a pandemic on 11th of March 2020. Since the declaration of disease, many national and international institutions, associations and respected scientific platforms started to build algorithms, procedural follow ups regarding anesthesiology and reanimation practice which can be applied to patients diagnosed with or suspected of Covid-19. Guidelines are being updated as the information and experience on the virus increases.
In this article, anesthesia and airway management will be discussed in patients who are either non-covid-19, or have suspicion of Covid-19 or diagnosed with Covid-19 going under operation, from pre-operative anesthesia assessment until the transportation after operation.

Keywords: Covid-19, anesthesia management, airway management

Covid-19 Salgını Sırasında Anestezi ve Havayolu Yönetimi

Yücel Karaman, Gaye Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği

Corona virüs kaynaklı Covid-19 hastalığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 30 Ocak 2020’de uluslararası halk sağlığı açısından acil durum, 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi olarak ilan edilmiştir. Hastalığın ilanı ile birlikte anestezi ve reanimasyon uygulamaları için de uluslararası ve ulusal birçok kurum, dernek veya saygın bilimsel platformlarda hastalığın tanısı, korunma, şüpheli veya kesin tanılı hastalarda izlenecek prosedür ve algoritmalar ile ilgili rehberler düzenlenmeye başlanmıştır. Dünya genelinde virüs hakkındaki bilgi ve tecrübeler arttıkça rehberler de halen güncellenmektedir. Bu makalede; hastanemizde operasyon süreci başlatılmış Covid-19 olmayan veya şüpheli veya kesin tanısı olan hastaların preoperatif anestezi hazırlığından operasyon sonrası transportlarına kadar geçen dönemdeki anestezi uygulama ve havayolu yönetim algoritmalarımızdan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, anestezi yönetimi, havayolu yönetimi

Yücel Karaman, Gaye Aydın. Anesthesia and Airway Management During Covid-19 Outbreak. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 173-182

Corresponding Author: Yücel Karaman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale