E- ISSN: 2822-4051
Recurrent Mole Hydatbform: A Case With Three Consequent Molar Pregnancy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 150-152 | DOI: 10.5222/terh.2008.86584

Recurrent Mole Hydatbform: A Case With Three Consequent Molar Pregnancy

Hakan Yetimalar1, Atilla Köksal1, Külal Çukurova1, Burcu Kasap1, Adnan Keklik1, Hüseyin İvit1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 üncü Kadın-Doğum Kliniği Yeşilyurt, İZMİR

28 year old pregnant patient having 9 pregnaney and 8 abortions had 3 consequent histopathologically confirmed mol e hydatiform(HM) and had no living child. She underwent curettage at our clinics in September 2007 with HM prediagnosis. Pathological diagnosis confirmed complete HM. The pathological reports of her pregnancy in 2003 was complete HM and partial HM in 2006. The karyotype analysis of the patient and her husband were normal. But the genetical search of the patient was abnormal. Two sisters of the patient had similar obstetrical histories. One of them had 8 pregnancies and the other one had 7 pregnancies ended with abortion. But we could not get the pathological results of those. Recurrent (genetical) mole hydatidiform is a very rare clinical disorder. Further genetical analysis of the patient and her sisters is required.

Keywords: Genetic, Hydatiform mole, Pregnaney, Recurrence

Yineleyen Mol Hidatiform: 3 Kez Molar Gebeliği Olan Bir Olgu

Hakan Yetimalar1, Atilla Köksal1, Külal Çukurova1, Burcu Kasap1, Adnan Keklik1, Hüseyin İvit1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 üncü Kadın-Doğum Kliniği Yeşilyurt, İZMİR

Dokuz gebeliği ve 8 düşüğü olan 28 yaşındaki hamile olgumuzun 3 defa histo-patolojik olarak tanı konulmuş hidatiform mol (HM) öyküsü vardı ve yaşayan çocuğu yoktu. Hastaya Eylül 2007'de tarafımızdan HM öntanısıyla küretaj uygulandı. Patolojik inceleme komplet HM tanısını doğruladı. Hastanın 2003 yılındaki gebeliğinin patolojik tanısının da tam HM, 2006 yılındaki gebeliğinin ise parsiyel HM olduğu saptandı. Hastanın ve eşinin karyotip analizleri normaldi. Ancak genetik incelenmesi ise patolojik bulundu. Hastanın iki kızkardeşinde de benzer obstetrik öykü vardı. Bir kız kardeşinin 8 gebeliği, diğer kız kardeşinin ise 7 gebeliği düşükle sonlanmıştı. Ancak kardeşlerinin düşük materyallerinin patoloji sonuçlarına ulaşılamadı. Yineleyen (genetik) mol hidatidiform oldukça nadir rastlanılan bir durumdur. Olgunun ve benzer öykü veren birinci derece akrabalarının ileri genetik incelemelerinin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Genetik, Hidatiform mol, Yineleme

Hakan Yetimalar, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Burcu Kasap, Adnan Keklik, Hüseyin İvit. Recurrent Mole Hydatbform: A Case With Three Consequent Molar Pregnancy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 150-152
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale