E- ISSN: 2822-4051
What is Your Diagnosis ? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 36-36 | DOI: 10.5222/terh.2002.87778

What is Your Diagnosis ?

Tuba Çerçi Tuncel1, Ersan Arun Özer1, Meral Türker1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


Tanınız Nedir ?

Tuba Çerçi Tuncel1, Ersan Arun Özer1, Meral Türker1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


Tuba Çerçi Tuncel, Ersan Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler. What is Your Diagnosis ?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 36-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale