E- ISSN: 2822-4051
Monosymptomatic Enuresis in Children: Is It Related to Urine pH and Density? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 76-79 | DOI: 10.5222/terh.2021.88709

Monosymptomatic Enuresis in Children: Is It Related to Urine pH and Density?

İbrahim Aydoğdu1, Erkin Karaca2, Ersan Uzun3, Yaren Ece Aydogdu4, Uygar Miçooğulları2, Huseyin Metin5, Yusuf Özlem Ilbey2, Mehmet Zeynel Keskin2
1Department of Pediatric Surgery, Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Istanbul Medeniyet University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey
4Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Istanbul, Turkey
5Department of Emergency Medicine, Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: To contribute to the explanation of the etiology of enuresis, which is quite prevalent, by investigating its relationship with urine pH and density.
Methods: A total of 45558 children were included in the study. Based on screening results, 44201 children without enuresis were assigned to Group 1 and 1357 children with enuresis to Group 2. Complete urinalysis results of all children who had been identified were scanned and values of urine pH and density were obtained. Intergroup differences with regard to urine pH and density were analyzed using Student’s t-test. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
Results: The group with enuresis was determined to be statistically significantly younger, and has lower urine pH, and density.
Conclusion: The results of our study are consistent with current data. Our study, which will be among one of the largest-scale enuresis studies in the literature, provides guidance to physicians by reminding them the importance of urinary tract infections in the etiology of enuresis.

Keywords: Enuresis, urine pH, urine density

Çocuklarda Monosemptomatik Enürezis: İdrar pH ve Dansitesi ile İlgili Midir?

İbrahim Aydoğdu1, Erkin Karaca2, Ersan Uzun3, Yaren Ece Aydogdu4, Uygar Miçooğulları2, Huseyin Metin5, Yusuf Özlem Ilbey2, Mehmet Zeynel Keskin2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji ABD, İzmir, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Acil Tıp ABD, İstanbul, Türkiye

Amaç: Oldukça yaygın olan enürezisin idrar pH’ı ve idrar dansitesi ile ilişkisini araştırarak etiyolojisinin açıklanmasına katkıda bulunmak.
Yöntem: Çalışmaya toplam 45558 çocuk dahil edildi. Taramaya göre, enürezisi olmayan 44201 çocuk grup 1’e ve
enürezisli 1357 çocuk grup 2’ye alındı. Belirlenen tüm çocukların tam idrar tetkikleri tarandı ve idrar pH ve dansite
değerleri elde edildi. İdrar pH’ı ve dansitesi açısından gruplar arası farklılıklar student t-testi kullanılarak analiz
edildi. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Enürezisli grubun yaş, idrar pH değeri ve idrar dansitesinin daha düşük olduğu istatistiksel anlamlı
bulundu.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları güncel verilerle uyumludur. Literatürdeki en büyük enürezis çalışmalarından biri
olacak olan çalışmamız, enürezis etiyolojisinde idrar yolu enfeksiyonlarının önemini hatırlatarak hekimlere rehberlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: idrar kaçırma, enürezis, idrar pH, idrar dansitesi

İbrahim Aydoğdu, Erkin Karaca, Ersan Uzun, Yaren Ece Aydogdu, Uygar Miçooğulları, Huseyin Metin, Yusuf Özlem Ilbey, Mehmet Zeynel Keskin. Monosymptomatic Enuresis in Children: Is It Related to Urine pH and Density?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 76-79

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale