Ultrasonographically Guided Fine Needle Aspiration Biopsy of Intraabdoivhnal Lesions [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 54-57 | DOI: 10.5222/terh.1996.89799  

Ultrasonographically Guided Fine Needle Aspiration Biopsy of Intraabdoivhnal Lesions

Tahir Güven Sandıkçıoğlu1, Seyit Kaya1, Güler Tolgonay1, Dilek Erkuş1, Ege Süzer1, Ümit Bayol2, Murat Çobanoğlu3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Lab, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1 Cerrahi Kliniği, İzmir

106 cases with irıtraabdominal lesions diagnosed ultrasonographically had fine rıeedle aspiration biopsies under ultransonographic guidance. The aspirates obtained by 22 gauge Chiba rıeedle were diagnosed to be malignant in 88 cases (83%) and benign in 18 cases (17%). It was possible to reach cytologic differetial diagnosis in 64 cases, the patients were called for periodic control between 4 to 36 months. 79 true positive, 24 true negative and 3 false negative results were achieved in biopsies of the lesions in the liver, pancreas, lymph nodes, kidney, gallblader and adrenals. Biopsies were repeated in 3 cases, due to insufficient material. The sensitivity of the present study was 95%. No complications due to fine needle aspiration biopsy, but pain responding to analgesics was recorded in 4 cases only.

Keywords: Abdomen, mass, Diagnosis, Biopsy, FNAB.


Karın İçi Lezyonlarda Ultrason Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tahir Güven Sandıkçıoğlu1, Seyit Kaya1, Güler Tolgonay1, Dilek Erkuş1, Ege Süzer1, Ümit Bayol2, Murat Çobanoğlu3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Radyoloji Lab, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1 Cerrahi Kliniği, İzmir

Ultrasonik incelemede, karın içi lezyon saptanan 106 olguya, ultrasonografi rehberliğinde, perkutan ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulandı. 22 numara Chiba tipi iğne kullanarak elde edilen aspirasyon materyali, 88 Olguda (%83) malin, 18 olguda (%17) sitopotolojik ayırıcı tanı sağlandı. Olgular, biyopsi sonrası 4 ile 36 ay gözlemde tutuldular. Karaciğer, pankreas, lenf nodülü, böbrek, adrenal ve safra kesesine uygulanan biopsilerde 3 yanlış negatif, 79 gerçek pozitif, 24 gerçek negatif tanıya ulaşıldı. 3 olguda yetersiz meteryal nedeniyle biyopsi yinelendi. Çalışmada ulaşılan duyarlılık %95, özgüllük %100 ve doğruluk oranı %97 idi. Analjeziğe yanıt veren ağrı dışında, (4 olgu) biyopsiye bağlı komplikasyon oluşmadı.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kitleler, Tanı, biyopsi, İİAB


Tahir Güven Sandıkçıoğlu, Seyit Kaya, Güler Tolgonay, Dilek Erkuş, Ege Süzer, Ümit Bayol, Murat Çobanoğlu. Ultrasonographically Guided Fine Needle Aspiration Biopsy of Intraabdoivhnal Lesions. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 54-57


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (625 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale