Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome During Anti-Tuberculous Therapy: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 103-106 | DOI: 10.5222/terh.2019.90022  

Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome During Anti-Tuberculous Therapy: A Case Report

Aykut Turhan1, Pınar Tosun Tasar2, Özge Timur1, Ömer Karaşahin3, Alper Gökgül4, Doğan Nasır Binici1
1Erzurum Regional Training And Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Erzurum, Turkey
2Ataturk University Hospital, Department Of Internal Medicine, Division Of Geriatrics,erzurum,turkey
3Erzurum Regional Training And Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Erzurum, Turkey
4Erzurum Regional Training And Research Hospital, Clinic, Neurology Clinic, Erzurum, Turkey

Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS) describes the worsening of an existing infection or development of an acute symptomatic infection despite immune system recovery. It occurs as a result of increased inflammatory response to previously acquired or asymptomatic opportunistic infections or to previously unrecognized antigens. Here, we present a case of the rarely reported IRIS due to central nervous system involvement during recovery in a patient under antituberculous therapy.

Keywords: tuberculous, Immune reconstitution inflammatory syndrome, infection


Bir Olguyla Antitüberküloz Tedavi Altında İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuvar Sendromu

Aykut Turhan1, Pınar Tosun Tasar2, Özge Timur1, Ömer Karaşahin3, Alper Gökgül4, Doğan Nasır Binici1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,i̇ç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,geriatri Bilim Dalı,erzurum,türkiye
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye
4Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

İmmün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu (IRIS) immün sistemin düzelmesi ve geri dönüşüne rağmen mevcut enfeksiyonun kötüleşmesi veya akut semptomatik enfeksiyon ortaya çıkması olarak ifade edilmektedir. Bu durum, daha önce teşhis edilmiş veya asemptomatik olan fırsatçı enfeksiyonlara ya da henüz tanınmamış antijenlere karşı artmış inflamatuar yanıtın sonucu ortaya çıkmaktadır. Olgu sunumundaki amacımız, anti tüberküloz tedavi altında, hastalığın iyileşme evresinde SSS tutulumu olması sebebi literatürde nadir olarak bildirilen ile immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromunu vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, İmmün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu, enfeksiyon


Aykut Turhan, Pınar Tosun Tasar, Özge Timur, Ömer Karaşahin, Alper Gökgül, Doğan Nasır Binici. Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome During Anti-Tuberculous Therapy: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 103-106

Corresponding Author: Pınar Tosun Tasar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (894 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale