Colorectal Cancer and Circulating Tumor DNA: Future Biomarker [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 11-20 | DOI: 10.5222/terh.2019.90267  

Colorectal Cancer and Circulating Tumor DNA: Future Biomarker

Berke Manoğlu1, Zekiye Altun2, Tuğba Yavuzşen3, Safiye Aktaş2
1Denizli State Hospital, General Surgery Clinic, Denizli
2Department of Basic Oncology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Department of Oncology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Colorectal cancer is the third most common cancer in the world and ranks fourth among the causes of death. In the United States, approximately 150,000 new colorectal cancers are diagnosed annually and approximately 50,000 people die annually. When the patients are diagnosed, 90% of them are seen with regional tumors and 10% are spread to distant organs. This shows that early diagnosis and treatment methods should be developed. In order to significantly improve the follow-up of colorectal cancer patients, there is a need for non-invasive tools that enable the prognosis to be confirmed at the time of diagnosis and for early detection of recurrence. Multiple genetic and epigenetic changes are effective in the development and development of colorectal cancer. Significant molecular biomarkers can be identified by detection of these genetic changes by tumor DNA in different body fluids and by molecular changes in DNA. "Liquid biopsy" analysis using circulating tumor cells or plasma-derived circulating tumor DNA provides a non-invasive alternative to tissue biopsies and reaches an important place in future biomarkers.

Keywords: colorectal cancer, biomarker, circulating tumor DNA, liquid biopsy


Kolorektal Kanser ve Dolaşımdaki Tümör DNA’sı: Geleceğin Biyobelirteci

Berke Manoğlu1, Zekiye Altun2, Tuğba Yavuzşen3, Safiye Aktaş2
1Denizli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Denizli
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

Kolorektal kanser dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olup, ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 150.000 yeni kolorektal kanser tanısı konulmakta ve yılda yaklaşık 50.000 kişi bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Hastalara tanı konduğunda, %90’ ı bölgesel tümörle, %10’ u uzak organlara yayılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Kolorektal kanser hastalarının takibini önemli ölçüde iyileştirmek için tanı anında ve rekürensin erken tespiti için prognozun kesinleştirilmesini mümkün kılan girişimsel olmayan araçlara ihtiyaç vardır. Kolorektal kanserlerin oluşumu ve gelişiminde birden çok genetik ve epigenetik değişiklikler etkilidir. Bu genetik değişikliklerin, farklı vücut sıvılarındaki tümör DNA’sının ve DNA’daki moleküler değişiklikler yolu ile saptanması ile önemli moleküler biyobelirteçler ortaya konabilir. Dolaşımdaki tümör hücreleri veya plazma türevli dolaşımdaki tümör DNA'sı kullanılarak yapılan "sıvı biyopsi" analizi, doku biyopsilerine invaziv olmayan bir alternatif sunmakta ve geleceğin biyobelirteçleri olma yolunda önemli bir yere ulaşmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: kolorektal kanser, biyobelirteç, dolaşımdaki tümör DNA’ sı, sıvı biyopsi


Berke Manoğlu, Zekiye Altun, Tuğba Yavuzşen, Safiye Aktaş. Colorectal Cancer and Circulating Tumor DNA: Future Biomarker. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 11-20

Corresponding Author: Berke Manoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (712 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale