Breast Feeding Habits of The Labour-Families in Aydın [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 97-103 | DOI: 10.5222/terh.1996.91328  

Breast Feeding Habits of The Labour-Families in Aydın

Akın İşçan1, Aydın Ece1, Nureddin Vurgun2, Fatih Özcan3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hastl. ABD, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. Ve Hastl. ABD, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Manisa

This study was conducted in order to define breast feeding habits in in the labour families in Aydın. We have interviewed with 468 mothers having babies just completed one year of age at Pediatric Outpatient Clinic of Aydın Social Security Hospital. Of all mothers, 70.7% breastfed over three months, 52.4% over six months and 19.45% over 1 year. Of all mothers 20.3% had started supplemental foods within first month and 66% within first three months. Of 468 mothers, 43.8% has terminated breast feeding because of insufficiency of their milk. 26.7% had sent their babies to one of the her relatives or had applicated bitter materials on the nipple of the breast in order to terminate breast feeding. All of mothers had breast-fed their infants whenever they cry and fed from both of breasts. The most common suplemantary initial foods were cow's milk, fruit juice and rice flour. Many of the mothers gave lime tea to their babies and used a pacifier sweeted with sugar or honey. Their knowledge sources about breast feeding were the close relatives, television, radio, newspapers and periodicals and health providers.

Keywords: Breast milk, Nutrition, Neonate


Aydın İlinin İşçi Ailelerinde Emzirme Alışkanlıkları

Akın İşçan1, Aydın Ece1, Nureddin Vurgun2, Fatih Özcan3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hastl. ABD, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. Ve Hastl. ABD, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, Manisa

Bu çalışmada Aydın ilinin işçi kesiminde annelerin emzirme konusundaki davranışlarını araştırdık. SSK Aydın Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine baş vuran 1 yaşını henüz doldurmuş bir bebeği olan 468 anne ile görüşüldü. Annelerin %70.7'si 3 aydan uzun, %52.4'ü 6 aydan uzun, %19.4'ü 1 yıldan uzun süre emzirmiş, %20.3'ü ilk ay içinde, %66'sı ilk 3ay içinde ek gıdalara başlamıştı. Annelerin %45.9'u sütü azaldığı için emzirmeyi sonlandırmış, %26.7'si emzirmeyi sonlandırırken çocuğunu akrabaya yollamak veya meme başma acı sürmek gibi ruhsal açıdan çocuğu örseleyici yöntemlere başvurmuştu. Her iki göğüsten ve bebek ağladıkça emzirme davranışı hemen tüm annelerce benimsenmişti. İlk başlanan ek gıdalar meyve suyu ve muhallebi (pirinç unu+süt) idi. Ihlamur çayı kullanımı ve bal yada şekerli su ile tatlandırılmış emzik vermek oldukça yaygın olarak gözlenen bir davranıştı. Annelerin emzirme konusundaki bilgilerinin kaynağı televizyon, radyo, gazete, dergi vb. iletişim araçları, sağlık personeli ve yalan çevresi idi.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Beslenme, Yenidoğan


Akın İşçan, Aydın Ece, Nureddin Vurgun, Fatih Özcan. Breast Feeding Habits of The Labour-Families in Aydın. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 97-103


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (719 downloaded)



Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale