Cancer Coexistence Associated with Dysplasia in Patients with Cholecystectomy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 109-112 | DOI: 10.5222/terh.2020.92679  

Cancer Coexistence Associated with Dysplasia in Patients with Cholecystectomy

Bartu Badak1, Arda Şakir Yılmaz1, Mustafa Salis1, Mehmet Burak Öztop2
1Department of General Surgery, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
2Bornova Turkan Ozilhan Hospital, Department of General Surgery, Izmır

INTRODUCTION: Changes in carcinogenesis step such as metaplasia and dysplasia in cases with chronic cholecystitis that develop due to cholelithiasis and progress with chronic inflammation may be significant in terms of other intra-abdominal organ neoplasms. As in our study, cases with metaplasia and dysplasia should be screened in other intraabdominal systems.
METHODS: 68 patients who had dysplasia after cholecystectomy operation between 01.01.2010 and 01.07.2012 in Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Hospital General Surgery Clinic were evaluated retrospectively in terms of accompanying gastrointestinal malignancy.
RESULTS: There were 2 accompanying malignancies and 2 gastrointestinal system malignancies in the follow-up period in patients that had cholecystectomy operation and metaplasia/displasia results in histopathological evaluation
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with metaplasia / dysplasia in the pathology results after cholecystectomy should be followed closely for gastrointestinal system malignancies.

Keywords: cholecystectomy, metaplasia-dysplasia, carcinogenesis


Kolesistektomili Olgularda Displazi ile Eşlik Eden Kanser Birlikteliği

Bartu Badak1, Arda Şakir Yılmaz1, Mustafa Salis1, Mehmet Burak Öztop2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolelityazise bağlı gelişen ve kronik inflamasyonla seyreden kronik kolesistitli olgulardaki metaplazi ve displazi gibi karsinogenez basamağında yer alan değişimler, batın içi diğer organ neoplazmlar açısından anlamlı olabilir. Çalışmamızda da olduğu gibi metaplazi ve displazi görülen olgularda kesinlikle batın içi diğer sistemler de taranmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 01.01.2010 ile 01.07.2012 tarihleri arasında kolesistektomi yapılan nihayi histopatolojik analiz sonucu displazi ile karşılaşılan 68 hasta eşlik eden ve gastrointestinal malignite açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kolesistektomi ameliyatı sonrası histopatolojik inceleme sonuçları displazi/metaplazi ile uyumlu olan 68 hastanın 2'sinde eşlik eden malignite; 2'sinde ise yıllık takipler sonucu ortaya çıkan yeni gastrointestinal sistem maligniteleri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolesistektomi sonrası patoloji sonuçlarında metaplazi/displazi olan olgular gastrointestinal sistem maligniteleri açısından yakın takibe alınmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: kolesistektomi, metaplazi-displazi, karsinogenez


Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz, Mustafa Salis, Mehmet Burak Öztop. Cancer Coexistence Associated with Dysplasia in Patients with Cholecystectomy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 109-112

Corresponding Author: Bartu Badak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (386 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale