E- ISSN: 2822-4051
Elderly People in Covid-19 Outbreak [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 49-57 | DOI: 10.5222/terh.2020.93723

Elderly People in Covid-19 Outbreak

Zeynep Altın
University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Izmir

Covid-19 infection which affects the whole world was accepted as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. The Covid-19 outbreak has caused millions of people to become infected and a large number of people to die across the world. The high morbidity and mortality rates of Covid-19 among older adults have been widely took place both in press and social media. Governments around the world have emphasized age in their declarations and therefore created an environment that lays the ground for elder discrimination. Although studies in the field of geriatrics are increasing, age-based discrimination is still common in societies. While protecting the elderly from the negative effects of the pandemic, it is necessary to respect and support them in this emergency and unusual situation. In some cases, it can be seen that the pandemic exerts pressure on the health system and the available resources are not sufficient to deal with all medical requirements. It should be remembered that older age may be a risk factor in these cases. But the more important thing is; to ensure that all elderly people are treated with respect and dignity even at these times. With this article, it is aimed to discuss the age factor and intervention areas in pandemic triage and other risky situations in the elderly people who are among the disadvantaged groups of society, during the Covid-19 pandemic period.

Keywords: Covid 19, pandemic, old age, elderly, ageism, pandemic triage, geriatrics, social isolation, quarantine, corona virus

Covid 19 Pandemisinde Yaşlılar

Zeynep Altın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği Anabilim Dalı, İzmir

Tüm dünyaya yayılan Covid 19, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir. Covid 19 salgını, tüm dünyada milyonlarca insanın enfekte olmasına ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Covid-19'un yaşlı yetişkinler arasında gözlenen yüksek morbidite ve mortalite oranları, hem ana akım medyada hem de sosyal medyada yaygın olarak dillendirildi. Dünyada birçok hükümet, söylemlerinde yaş vurgusu yaptı ve böylelikle yaş(lı) ayrımcılığına zemin hazırlayan bir ortam oluştu.
Geriatri alanında çalışmalar artıyor olsa da yaş-temelli ayrımcılık yaygındır. Yaşlıları pandeminin olumsuz etkilerinden korurken onlara bu acil ve olağandışı durumda saygı duymak ve desteklemek gerekmektedir. Pandemi sağlık sistemi üzerinde yüksek baskı oluşturduğunda ve kaynakların mevcudiyeti tüm ihtiyaçlarla başa çıkmak için yeterli olmadığında, yaşın olumsuz bir faktör olabileceği yönündeki risk unutulmamalı ve tüm yaşlı insanların bu zamanlarda saygı ve onurla tedavi edilmesini savunmalıyız.
Bu yazı ile Covid 19 salgınının patlak vermesinin sonucu maruz kaldığımız pandemi günlerinde toplumun kırılgan, dezavantajlı gruplarından olan yaşlılar ile riskleri, pandemik triyajdaki yaş faktörü ve müdahale alanlarının tartışılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, yaşlılık, yaşlı, ageism, pandemik triyaj, geriatri, sosyal izolasyon, karantina, corona virüs

Zeynep Altın. Elderly People in Covid-19 Outbreak. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 49-57

Corresponding Author: Zeynep Altın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale