Infectious Disease Outbreaks in History [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 19-26 | DOI: 10.5222/terh.2020.93764  

Infectious Disease Outbreaks in History

Hülya Parıldar
Health Sciences University İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Family Medicine Clinic

A strong drive is required for microorganisms to begin killing, and when deaths begin, a much stronger effort will be required to stop them. Just like the process we are in these days… Microorganisms have carried out massacres under the name of “epidemic” as unidentified killers throughout history. The cause of the outbreaks was mostly the reactions of microorganisms to major turbulence in nature. Wars, population growth, earthquakes, floods, storms, famine, climate abnormalities, homelessness and environmental pollution can trigger one or both outbreaks. Outbreaks have always accompanied the turmoil in human history as professional looters. Coping strategies with "Outbreaks" can be strengthened by examining the causes, control and consequences of past outbreaks.

Keywords: Disease outbreaks, infectious diseases, history of medicine, quarantine


Tarihte Bulaşıcı Hastalık Salgınları

Hülya Parıldar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Mikroorganizmaların öldürmeye başlaması için kuvvetli bir tahrik gerekir, ölümler başladığında ise onları durdurmak için çok daha güçlü bir çaba gerekecektir. Tıpkı bu günlerde içinde olduğumuz süreç gibi… Mikroorganizmalar, tarih boyunca kimliği belirsiz katiller olarak ‘’salgın’’ adı altında katliamlar gerçekleştirmiştir. Salgınların nedeni çoğunlukla, mikroorganizmaların doğadaki büyük çalkantılara gösterdikleri tepkiler olmuştur. Savaşlar, nüfus artışı, depremler, seller, fırtınalar, kıtlık, iklim anormallikleri, evsizlik ve çevre kirliliği, salgınlardan bir ya da ikisini harekete geçirebilir. Salgınlar, insanlık tarihindeki çalkantılara her zaman profesyonel birer yağmacı olarak eşlik etmişlerdir. “Salgınlar’’ ile başa çıkma stratejileri, geçmiş salgınların neden, kontrol ve sonuçlarının incelenmesi ile güçlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hastalık salgınları, bulaşıcı hastalıklar, tıp tarihi, karantina


Hülya Parıldar. Infectious Disease Outbreaks in History. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 19-26

Corresponding Author: Hülya Parıldar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (6 accesses)
 (3782 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale