E- ISSN: 2822-4051
Emergency Department Organization, Patient Assessment and Management Processes in COVID-19 Pandemic [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 183-194 | DOI: 10.5222/terh.2020.96158

Emergency Department Organization, Patient Assessment and Management Processes in COVID-19 Pandemic

Ozge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç
Health Sciences University, Tepecik Traning And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Izmir, Turkey

Emergency departments are front line for hospital and community-based care in the Covid-19 outbreak. Emergency departments are critical to both the detection and management of COVID-19 suspected cases and to continue the diagnosis and treatment of other medical emergencies. Therefore, it becomes necessary reorganization of emergency services to meet the changing needs. In this article, we aimed to focus on emergency organization and patient management processes in the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, emergency department, organization

COVID-19 Salgınında Acil Servis Organizasyonu, Hasta Değerlendirme ve Yönetim Süreçleri

Ozge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

Covid-19 salgınında acil servisler, hastane ve toplum temelli bakımın ön saflarında yer almaktadır. Hem COVID-19 şüpheli vakaların tespiti ve yönetimi hem de diğer tıbbi acillerin tanı ve tedavi sürecinin devam ettirilmesinde kritik bir öneme sahiptirler. Bu nedenle, acil servislerin değişen ihtiyaçları karşılamak için yeniden organize edilmesi zorunluluk haline gelmektedir. Bu yazımızda COVİD-19 pandemi sürecinde acil servis organizasyonu ve hasta yönetim süreçlerine odaklanmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, acil servis, organizasyon

Ozge Duman Atilla, Turgay Yılmaz Kılıç. Emergency Department Organization, Patient Assessment and Management Processes in COVID-19 Pandemic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 183-194

Corresponding Author: Ozge Duman Atilla, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale