E- ISSN: 2822-4051
Thermal Risks and Occupational Health [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 1-6 | DOI: 10.5222/terh.2017.001

Thermal Risks and Occupational Health

Ayşe Coşkun Beyan1, Nur Şafak Alıcı1, Cem Bediz2, Arif Hikmet Çımrın1
1Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Occupational Disease Department, İzmir
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Sport Physiology Department, İzmir

Thermal comfort defines, to ensure comfortable working enviroments in terms of temparature and humidty factorc. Thermal risks which cause many health problems even deaths, have been little known or ignored.
In this paper, temperature physiology, releated diseases and occupational health are evaluated.
Recognation of occupational risks in the work enviroment is the most important factor to prevent occupational diseae, work releated disease or work accident. National level guideline about thermal risks and controlling is needed.

Keywords: thermal risks, occupational health, occupational safety

Termal Riskler ve İş Sağlığı

Ayşe Coşkun Beyan1, Nur Şafak Alıcı1, Cem Bediz2, Arif Hikmet Çımrın1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İş Ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı,i̇zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, İzmir

Termal konfor, çalışma ortamında sıcaklık ve nem şartları açısından konforlu çalışma ortamının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Az bilinen ya da göz ardı edilen termal riskler ölümle sonuçlanabilen sağlık sorunların yol açabilmektedir. Bu yazıda, sıcaklık fizyolojisi, ilişkili hastalıklar ve iş sağlığı başlıkları ile değerlendirilecektir. Çalışma ortamlarındaki risklerin tanınması meslek hastalığı, iş ile ilişkili hastalık ve iş kazalarını önlemede en önemli faktördür. Termal riskler ve kontrolü ile ilgili ulusal düzeyde rehbere ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler: termal riskler, iş sağlığı, iş güvenliği,

Ayşe Coşkun Beyan, Nur Şafak Alıcı, Cem Bediz, Arif Hikmet Çımrın. Thermal Risks and Occupational Health. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 1-6

Corresponding Author: Ayşe Coşkun Beyan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale