Ruptured Rudimentary Horn Pregnancy in Unicorniate Uterus [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 139-141 | DOI: 10.5222/terh.2014.97269  

Ruptured Rudimentary Horn Pregnancy in Unicorniate Uterus

Servet Gençdal1, Yetkin Karasu1, Bülent Çağlar Bilgin2, Emre Destegül3, Hacer Paşaoğlu1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars
3Kayseri Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri

Rudimentary horn results from a defect in mullerian fusion during fetal development and that may accompany unicornuate uterus. Ectopic pregnancy in rudimentary horn is a life threatening condition. Differential diagnosis is usually made after rupture. Standart treatment is excision of rudimentary horn. In this report we summarized a pregnant woman who was admitted to emergency unit with severe abdominal pain and syncope. Physical examination and ultrasonography revealed that there was a ruptured ectopic pregnancy because of internal bleeding. Emergency laparotomy and exicision of the rudimentary horn with ectopic pregnancy were performed.

Keywords: Unicornuate uterus, Rudimentary horn, Ectopic pregnancy


Tek Boynuzlu Uterusla Birlikte Rüptüre Güdük Boynuz Gebeliği

Servet Gençdal1, Yetkin Karasu1, Bülent Çağlar Bilgin2, Emre Destegül3, Hacer Paşaoğlu1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars
3Kayseri Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri

Güdük boynuz, fetal gelişim süresince Müllerian kanalın füzyon defekti olup tek boynuzlu uterusa eşlik eden bir anomalidir. Güdük boynuz gebeliği, hayatı tehdit eden bir durumdur. Tanısı genellikle rüptür sonrası konur. Standart tedavi yöntemi,
cerrahi olarak güdük boynuzun çıkarılmasıdır.Acil servise şiddetli karın ağrısı ve bayılma şikayeti ile başvuran bir gebenin fizik muayene ve ultrasonografik incelemesinde, karıniçi kanama nedeniyle yırtılmış dış gebelik düşünüldü. Acil laparatomi ile güdük boynuz gebeliği eksize edildi.

Anahtar Kelimeler: Unikornuat uterus, Rudimenter horn, Ektopik gebelik


Servet Gençdal, Yetkin Karasu, Bülent Çağlar Bilgin, Emre Destegül, Hacer Paşaoğlu. Ruptured Rudimentary Horn Pregnancy in Unicorniate Uterus. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 139-141

Corresponding Author: Servet Gençdal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (723 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale