External Quality Program Reports of HBsAg, AntiHIV 1,2 studied in Tepecik Teaching Hospital Blood Bank [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 89-92 | DOI: 10.5222/terh.2007.97355  

External Quality Program Reports of HBsAg, AntiHIV 1,2 studied in Tepecik Teaching Hospital Blood Bank

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay Yılmaz1, Abdullah Cengiz1, Erkan Şanal2, Harika Sert2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İzmir

Aim: Transfusion-transmitted infections ar e the most encountered complications in transfusion practice. HBsAg, anti HCV and anti HIV tests are routinely used for screening in blood banks and the quality of these tests are important for transfusion safety. In this study, HBsAg, anti HCV, anti HIV tests ıvere analyzed in our blood bank laboratory and the results were checked with the external quality programme which is UK Neqas (United Kingdom) for transfusion safety. Methods: For this purpose, 36 specimens which were sent from UK Neqas (three specimens per month) in 2006 were tested. These results were evaluated in comparison with other national and international external quality programme results. Results: Two false positive results were obtained for HBsAg. Neither false positive nor negatiue results were detected for antiHCV and antiHIV 1,2. Sensitivity and specivity rates for antiHCV and HIV were found 100% for each. While sensitivity for HBsAg was 100%, specivity was found 91.66% Conclusion: The blood and blood products prepared in our blood bank are safe for HBsAg, anti HCV and anti HIV.

Keywords: Blood transfusion, HBsAg, antiHCV, antiHIV, external quality control


Tepecik Eğitim we Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde Çalışılan HBsAg, AntiHCV, Anti HIV 1,2 Testlerinin Dış Kalite Programı Sonuçları

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay Yılmaz1, Abdullah Cengiz1, Erkan Şanal2, Harika Sert2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İzmir

Amaç: Kan transfüzyonlarının en sık karşılaşılan komplikasyonu transfüzyonla bulaşan infeksiyonlardır. HBsAg, anti HCV ve anti HIV testleri kan merkezlerinde rutin olarak yapılmaktadır ve güvenli kan transfüzyonu için bu testlerin kalitesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda hastanemiz Kan Merkezi Laboratuvarında çalışılan testlerin UK Neqas programı ile dış kalite kontrolleri yapılarak güvenilirliği araştırılmıştır. Yöntem: 2006 yılında her ay yurtdışından gelen üç adet serum örneğinde olmak üzere toplam 36 örnekte HBsAg, antiHCV, anti HIV 1,2 çalışılmıştır. Alınan sonuçlar yurtiçi ve yurtdışından katılan laboratuvarların sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Bulgular: HbsAg için 36 örnekte iki yalancı pozitiflik saptanırken yalancı negatifiik saptanmamıştır. Anti HCV ve anti HIV 1,2 testlerimizde yalancı pozitif veya negatiflik saptanmamıştır. HBsAg, anti HCV, anti HIV 1,2 testleri için duyarlılık %100 iken özgüllük anti HCV, anti HIV 1-2 testlerinde %100 HBsAg için %91.66 olarak bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak Kan Merkezimizde üretilen kan ve kan ürünleri HBV, HCV ve HIV bulaşı açısından güvenli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, HBsAg, antiHCV, antiHIV, dış kalite kontrol programı


Neval Ağuş, Nisel Özkalay Yılmaz, Abdullah Cengiz, Erkan Şanal, Harika Sert. External Quality Program Reports of HBsAg, AntiHIV 1,2 studied in Tepecik Teaching Hospital Blood Bank. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 89-92


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (622 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale