E- ISSN: 2822-4051
Probable Asymptomatic Congenital Syphilis: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 155-158 | DOI: 10.5222/terh.2006.97580

Probable Asymptomatic Congenital Syphilis: Case Report

Münire Ergüneş1, Aycan Ünalp2, Özgür Olukman2
1Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıklan ve Doğum Evi, İzmir
2Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıklan ve Cerrahisi Hastanesi, İzmir

Syphilis is a contagious disease caused by Treponema pallidum. Congenital syphilis is a clinical entity of which prevalence is increasing in developing countries in recent years. In this report, a possible asymptomatic case of congenital syphilis with Jarisch-Herxheimer reaction is presented in order to emphasize the importance of this disease.

Keywords: Congenital, syphilis, Jarisch-Herxheimer reaction

Olası Asemptomatik Konjenital Sifiliz: Bir Olgu Sunumu

Münire Ergüneş1, Aycan Ünalp2, Özgür Olukman2
1Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıklan ve Doğum Evi, İzmir
2Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıklan ve Cerrahisi Hastanesi, İzmir

Sifiliz Treponema pallidum'un etken olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Konjenital sifiliz son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde prevalansı artmakta olan bir klinik tablodur. Bu yazıda, yeni milenyumda dahi hastalığın varlığına işaret etmek ve gebe kadınlarda doğru tanı ve tedavi ile hastalığın önlenebilir olduğunu vurgulamak amacıyla Jarisch-Herxheimer reaksiyonu ile kliniğe yansıyan olası asemptomatik bir konjenital sifiliz olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konjenital, sifiliz, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

Münire Ergüneş, Aycan Ünalp, Özgür Olukman. Probable Asymptomatic Congenital Syphilis: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 155-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale