Erişkin Erkekte Ailesel Olmayan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Hemolitik Anemi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 67-69 | DOI: 10.5222/terh.2012.01678  

Erişkin Erkekte Ailesel Olmayan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Hemolitik Anemi

Dinçer Atila1, Vatan Barışık2, Fırat Bıçak3, Hüseyin Can0
1Bahçesaray Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray, Van
2Özel Metropol Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Karşıyaka, İZMİR
3Özel Gülayat Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Siverek, URFA

51 yaşındaki erkek hasta fava(bakla) yedikten 48 saat sonra başlayan sarılık,bulantı,kusma ve karın ağrısı ile başvurdu.Aile öyküsünde özelik yoktu.Fizikbakıda subikter dışında bulgu yoktu.Laboratuvar tetkiklerinde Hb. 8.7 gr,total bil. 1.4mg,direk ve indirek Coombs testleri olumsuz, serum glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6FD) düzeyi 3.9 İÜ/g(N>7.5)-düşük- bulundu.İzlemde sorun gelişmedi.Olguyu daha çok kız çocuklarında görülen G6FD yetersizliğine bağlı anemilerin erkek ve erişkin dönemde de görülebileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan Anemi, Favizm, Glukoz-6- fosfat dehidrogenaz eksikliği


An Adult Male With Non-Familial Hemolytic Anemia Due To Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency

Dinçer Atila1, Vatan Barışık2, Fırat Bıçak3, Hüseyin Can0
1Bahçesaray Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray, Van
2Özel Metropol Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Karşıyaka, İZMİR
3Özel Gülayat Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü Siverek, URFA

A 51 year old male admitted with abdominalpain,nausea,vomitting and jaundice,48 hours after ingestion of soy bean.His family story has no event like this.Subicteric apperance was the only physical finding.In his laboratory exam,Hb 8.7gr,total bil.1.4mg,direct and indirect Coombs tests were negative,serum level of glucose 6 phosphate dehydrogenase: 3.9 IU/g(normal>7.5).There was no problem in his follow-up.Although hemolitic anemias due to G-6-PD insufficiency were usually seen in small girls,it may be seen in adult male rarely.

Keywords: Congenital anemia, Fauvism, Glucose-6- phosphate dehydrogenase deficiency


Dinçer Atila, Vatan Barışık, Fırat Bıçak, Hüseyin Can. An Adult Male With Non-Familial Hemolytic Anemia Due To Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 67-69


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (659 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale