Anafilaksili Çocukların Ailelerinin Farkındalık Düzeyi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 122-128 | DOI: 10.5222/terh.2019.04127  

Anafilaksili Çocukların Ailelerinin Farkındalık Düzeyi

Mahir Serbes1, Elif Güler kazancı2
1Sivas Numune Devlet Hastanesi
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Anafilaksi eğitimi ile ailelerin bilgi düzeyinin belirli bir şekilde arttığı ve anafilaksi ataklarında azalma olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda anafilaksi tanısıyla izlenen 0-16 yaş grubundaki hastalarımızın ailelerinin anafilaksi konusundaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde 10 yıllık sürede (1999 - 2009) izlenen 44 olgu ve ailesi çalışmaya alınmıştır. Anafilaksinin genel özellikleri anafilaksi formuna kaydedilmiş ve hasta ailelerinin anafilaksi konusundaki farkındalık düzeyi 15 soruluk bir anket formu ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ebeveynlerin 31’i (%83,7) anafilaksiyi hayatı tehdit eden bir reaksiyon, 3’ü (%8,1) basit bir alerjik reaksiyon olarak tanımlıyor, 3’ü (%8,1) anafilaksinin ne olduğunu bilmiyordu. Anafilaksi konusunda 25’i (%67,6) alerji uzmanından, 4’ü (%9,1) çocuk hekiminden, 4’ü (%9,1) internetten bilgi edinmişti. Tekrarı durumunda ambulans çağırmadan önce, 25’i (%67,5) hemen antihistaminik vereceğini, 5’i (%13,5) adrenalin oto-enjektörünü kullanacağını, 1’i (%2,7) kendiliğinden geçmesini bekleyeceğini belirti. Genel olarak yapılması gerekenleri 20 aile (%54,1) bilmiyor, 23 aile (%62,2) ise kendini yeterli hissetmiyordu. Profilaksi için 24’ü (%64,8) eliminasyona dikkat ediyor, 8’i (%21,6) adrenalin otoenjektörü taşıyordu. Hiçbiri uyarıcı kolye-bileklik taşımıyordu. Sadece 4 aile (%10,8) adrenalin otoenjektörünün kullanımını biliyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anafilaksi gibi hayati tehdit eden bir sağlık problemi yaşayan ailelerin yeterli farkındalığa sahip olmadığı, özellikle profilaksi için eğitimin standardize edilmesi gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: anafilaksi, aile farkındalık düzeyi, adrenalin oto-enjektör, korunma


Awareness Level of Parents of Children Who Suffer From Anaphylaxis

Mahir Serbes1, Elif Güler kazancı2
1Sivas Public Hospital
2Bursa Yüksek İhtisas Training And Research Hospital

INTRODUCTION: It is known that the parental level of knowledge markedly increases and the frequency of anaphylactic attacks decreases as a result of the education on anaphylaxis. In our study, it was aimed to assess the awareness levels of parents of our patients aged 0-16 years, who have experienced anaphylaxis.
METHODS: 44 patients who were followed-up in Allergy Unit of Dr. Behçet Uz Children Hospital for a period of 10 years (from 1999 to 2009), were included in the study. Information about children was was recorded in a form designed for this study and the awareness levels of patients’ parents on anaphylaxis were assessed by using a questionnaire with 15 questions.
RESULTS: Anaphylaxis was described as a life-threatening reaction by 31 parents (83.7%) as a simple allergic reaction by 3 parents (8.1%), while 3 parents (8.1%) had no knowledge about anaphylaxis. Regarding anaphylaxis, 25 of those parents (67.6%) were informed by pediatric allergy specialists, 4 parents (9.1%) were informed by general pediatricians and 4 parents (9.1%) had searched internet. In case of a recurrence, before calling emergency, 25 parents (67.5%) stated that they would immediately give an antihistaminic, 5 parents (13.5%) said that they would promptly use an adrenalin auto-injector. 20 of the families (54.1%) had no information about the general interventions, while 23 parents (62.2%) did not feel themselves sufficiently qualified. 24 parents (64.8%) stated that they pay attention for elimination for prophylaxis, 8 of them (21.6%) said that they carry an adrenalin auto-injector. None of them had their children to carry a warning necklace/wristband. Only 4 of them (10.8%) had known how to use an adrenalin auto-injector.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the parents of children who experienced a life-threatening health problem such as anaphylaxis have no sufficient level of awareness, and that the education should be standardized particularly for prophylaxis.

Keywords: anaphylaxis, parental awareness level, adrenalin auto-injector, prevention


Mahir Serbes, Elif Güler kazancı. Awareness Level of Parents of Children Who Suffer From Anaphylaxis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 122-128

Sorumlu Yazar: Mahir Serbes, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (390 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale