Nutritional Supplement in Breastfeeding Mothers and Related Reasons [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 66-71 | DOI: 10.5222/terh.2020.04809  

Nutritional Supplement in Breastfeeding Mothers and Related Reasons

Dilek Subay Orbatu
Tepecik Training and Research Hospital Pediatrics

INTRODUCTION: The diet content of the mother during pregnancy and lactation are supports used for pregnant, lactating mother and baby for different reasons. The aim of this study is to evaluate the nutritional supplement product of nursing mothers and the use of non-vitamin mineral products.
METHODS: The study was carried out with a questionnaire applied to the mothers who came for control between April 2019 and July 2019 at the Healthy Child Monitoring Policlinic of Tepecik Training and Research Hospital. All mothers who had at least one breastfeeding experience were included in the study.
RESULTS: A total of 312 mothers were reached. Their average age was 27.15 ± 5.85 (17-45). When the education level was evaluated, 21.8% had no education and 48.1% had 8 years of education. The income level was low. (63.1%). 63 cases (20.2%) were immigrants. While 259 (83.0%) cases were followed up during pregnancy, only 94 (30.1%) of all cases received breastfeeding training. While 217 (69.6%) cases of nutritional supplements were used during pregnancy, 47 cases (15.1%) had used nutritional supplements during breastfeeding. The use of iron and vitamin D was significantly lower during breastfeeding (7.1% and 6.4%, respectively). The use of non-vitamin products was mostly in the form of herbal extract during pregnancy and lactation (5.1% and 8.3%, respectively. Participants reported the most common health protection and protection of the baby as the reason of use. the use of nutritional supplements was significantly increased (p <0.001), the use of vitamin minerals at the middle income level was higher, and lower in the low and very high income people (p <0.001). use (p = 0.002) and especially B12 use (p = 0.003) in education areas of 12 years or more, it was unrelated to the use of multivitamin minerals.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, vitamin mineral use was found low in nursing mothers in general. Although the main purpose of this study is to show the use of unnecessary nutritional supplements, it has been seen that even though the use of these products is not necessary, even the essential iron and vitamin D use is insufficient.

Keywords: breastfeeding mother, nutritional supplement, vitamin, mineral


Emziren Annelerde Beslenme Takviyesi Kullanımı ve Buna İlişkin Sebepler

Dilek Subay Orbatu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte ve emzirme sürecinde annenin diyet içeriği gebe, emziren anne ve bebek için farklı nedenlerle kullanılan desteklerdir. Bu çalışmanın amacı emziren annelerin besin destek ürünü ile vitamin mineral dışı ürün kullanımını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıklı Çocuk İzlem Polikliniğinde Nisan 2019-Temmuz 2019 tarihleri arasında kontrole gelen annelere uygulanan bir anket ile yapıldı. En az bir kez emzirme deneyimi yaşamış tüm anneler çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Toplam 312 anneye ulaşıldı. Ortalama yaşları 27.15 ±5.85 (17-45) idi. Eğitim durumu değerlendirildiğinde %21.8 eğitimsiz, %48.1 ise 8 yıl eğitim almıştı. Gelir düzeyi düşüktü. (%63.1). 63 olgu (% 20.2) göçmendi. 259 (% 83.0) olgu gebelikte takipli iken, tüm olguların sadece 94’ü (%30.1) emzirme eğitimi almıştı. Gebelikte besin destek ürünü 217 (%69.6) olgu kullanırken, emzirme döneminde 47 olgu (%15.1) besin destek ürünü kullanmıştı. Emzirme döneminde demir ve D vitamini kullanımı belirgin düşüktü (sırası ile %7.1 ve %6.4). Vitamin dışı ürün kullanımı ise hem gebelik hem emzirme döneminde en çok bitkiçayı ekstresi şeklinde idi (sırası ile %5.1 ve %8.3. Katılımcılar kullanım nedeni olarak ise en sık sağlığı koruma ve bebeğin sağlığını koruma olarak bildirim yaptılar. Eğitim süresi arttıkça ve orta gelir düzeyinde gebelikte besin destek ürünü kullanımı anlamlı artmıştı (p<0.001). Orta gelir düzeyinde vitamin mineral kullanımı en yüksek, düşük ve çok yüksek gelirlilerde ise daha düşüktü (p< 0.001). Eğitim süresi arttıkça gebelik süresince demir kullanımı (p=0.002), D vitamini kullanımı (p=0.002) ve özellikle 12 yıl ve üzeri eğitim alanlarda B12 kullanımı (p=0.003) artarken, multivitamin mineral kullanımı ile ilişkisizdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda genel olarak vitamin mineral kullanımı emziren annelerde düşük bulunmuştur. Bu çalışmanın asıl amacı gereksiz besin destek ürünü kullanımını göstermek olmakla birlikte, görülmüştür ki bu ürünlerin kullanımı olmamakla beraber esas gereken demir ve D vitamini kullanımı bile yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: emziren anne, nutrisyonel destek, vitamin, mineral


Dilek Subay Orbatu. Nutritional Supplement in Breastfeeding Mothers and Related Reasons. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 66-71

Corresponding Author: Dilek Subay Orbatu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (6 accesses)
 (2400 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale