Safra Kesesi Poliplerinin Yönetimi: Bir Üçüncü Basamak Deneyimi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 129-133 | DOI: 10.5222/terh.2019.04934  

Safra Kesesi Poliplerinin Yönetimi: Bir Üçüncü Basamak Deneyimi

Mehmet Üstün1, Avni Can Karaca2, Cengiz Aydin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi poliplerinin yönetiminde temel amaç safra kesesi kanseri gelişiminin önüne geçmek ya da erken tanı koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 - Eylül 2018 tarihleri arasında safra kesesi polibi tanısıyla kolesistektomi uygulanan 56 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 22’si erkek (%39,3) 34’ü kadındı (%60,7). Hastaların 22’si (%39,3) 10 mm ve üzeri polip boyutu, 8’i (%14,3) takipte boyut artışı, 24’ü (%42,9) 10 mm’den küçük polip boyutu ancak semptomatik, 2’si (%3,6) 10 mm’den küçük ancak beraberinde risk faktörleri olması endikasyonları ile opere edildi. Elli bir hastada (%91,1) kolesterol polibi, 1 hastada (%1,8) inflamatuar polip, 1 hastada (%1,8) adenom saptandı. Hastalardan 3 tanesinde (%5,4) safra kesesi histopatolojik incelemesinde polibe rastlanmamış olup sadece taş saptanmıştır. Hiçbir hastada malignite saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi poliplerinin tedavi ve yönetimi halen tartışmalı bir konudur. Yayınlanan kılavuzlardaki öneriler, safra kesesi polip yönetiminde rehber olarak kullanılabilir. Semptomatik vakalarda semptomlarn karakteristiği ve kolesistektomiye yanıtı iyi değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi polibi, kolesistektomi, safra kesesi kanseri


Management of Gallbladder Polyps: A Tertiary Center Experience

Mehmet Üstün1, Avni Can Karaca2, Cengiz Aydin1
1University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery
2Izmir University of Economics Faculty of Medicine, Department of General Surgery

INTRODUCTION: The main purpose of the management of gallbladder polyps is to establish an early diagnosis and to prevent the development of gallbladder cancer.
METHODS: Fifty-six patients who underwent cholecystectomy with the diagnosis of gallbladder polyp between January 2012 and September 2018, were retrospectively evaluated
RESULTS: Results: Twenty-one patients (39.3%) were female and 34 (60.7%) were male. The indications for cholecystectomy
were ≥ 10 mm polyps in (n=22, 39.3%), increase in polyp size during follow-up (n=8, 14.3%), symptomatic polyps
smaller than 10 mm (n=24, 42.9%), polyps smaller than 10 mm with concomitant risk factors (n=2, 3.6%).
Histopathological examination of gallbladders revealed the presence of cholesterol polyps in 51 (91.1%), inflammatory polyps in 1 (1.8%), and adenoma in 1 (1.8%) patient. Three patients (5.4%) had no polyps and only gallstones
were detected. Malignancy was not detected in any patient.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The management of gallbladder polyps is still a controversial issue. The recommendations published
in guidelines, can be used as a guide in the management of gallbladder polyps. The characteristics of symptoms
and their response to cholecystectomy should be evaluated in symptomatic cases.

Keywords: Gallbladder polyp, cholecystectomy, gallbladder cancer


Mehmet Üstün, Avni Can Karaca, Cengiz Aydin. Management of Gallbladder Polyps: A Tertiary Center Experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 129-133

Sorumlu Yazar: Mehmet Üstün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (390 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale