Meme Kanserinde Bekçi Düğüm Biyopsisi: Yabana Literatürün Gözden Geçirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 1-8 | DOI: 10.5222/terh.2000.05950  

Meme Kanserinde Bekçi Düğüm Biyopsisi: Yabana Literatürün Gözden Geçirilmesi

Dilaver Demirel1
GATA Haydarpaşa Eğilim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı İSTANBUL

Bekçi (Sentinel) lenf düğümü, primer tümörü direne eden ilk lenf düğümü olarak tanımlanmıştır. Bekçi lenf düğümü (BLD) biyopsinin temeli "tümörün direne olduğu ilk lenf düğümü, ilk metastaz bölgesidir" düşüncesine dayanır. İlk olarak malin melanom için uygulanan, ancak daha sonra diğer tümörler içinde denenen bu yöntem, en yaygın uygulama alanını meme kanserlerinde bulmuştur. BLD biyopsisi ile, esas olarak, hastayı gereksiz koltukaltı diseksiyonun yolaçtığı sorunlardan korumak ve tedavi giderlerini azaltmak amaçlanmaktadır. Bununla beraber, BLD biyopsisinin, koltukaltı diseksiyonuna alternatif bir yöntem haline gelebilmesinin yolunda halen gözardı edilmeyecek kadar önemli engellerin varlığı da dikkati çekmektedir. Bu inceleme yazısında, meme kanserinde BLD biyopsisi: BLD nasıl saptanabilir ? Yalana salimlik (negativite), BLD biyopsisinin tanı değeri, primer tümör çapı BLD metastazı için önemli midir?, BLD biyopsisi hangi olgularda yapılmalıdır?, BLD yerleşimi, patolojik yöntem, gizli metaslazlar ve klinik önemi, imündokukimyanın rolü: sitokeratinler ile boyanmanın tutulumu gösterme değeri nedir?, BLD metaztasının çapı diğer koltukaltı lenf düğümlerinin tutulumu açısından önemli midir?, ek tekniklerin tanı değeri girişim sırasında tanı: gerekli midir? Hangi yöntemle? Başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lenfatik metastaz, Meme neoplazmlan


Sentinel Lymph-Node Biopsy in Breast Cancer: A review of the literatüre

Dilaver Demirel1
GATA Haydarpaşa Eğilim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı İSTANBUL

Sentinel lymph node (SLN) has been described as the first Iymph node to which the tumor drains. The basis of SLN biopsy depends on the idea that, "the first Iymph node to which the tumor drains is the first metastatic site". This procedure, which was orginally performed for malignant melanoma, and later on trained for other tumors, had the potential to find the area of application mostiy on breast cancer. The purpose of SLN biopsy is essentially to save the patient from the potential morbidity of the unnecessary axillary dissection and to save money. However, there are still striking difficulties, which can not be ignored in the process to make SLN biopsy as an alternative technique to axillary dissection. In this review article, SLN biopsy in breast cancer was analysed in the following headlines: how to fmd SLN ?, false negativity, diagnostic value of SLN biopsy, is primary tumor size important for SLN metastasis ?, SLN biopsy should be performed on which cases?, location of SLN, pathologic procedure, occult metastatis and their clinical significance, meaning of immunohistochemistry: is positive staining by cytokeratins diagnostic for malignancy, is the size of SLN metastasis important with respect to the presence of additional axillary Iymph node involvement?, diagnostic value of additional techniques, intraoperative diagnosis: is it necessary?, on which technique?

Keywords: Breast neoplasm, Lymphatic metastasis


Dilaver Demirel. Sentinel Lymph-Node Biopsy in Breast Cancer: A review of the literatüre. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(1): 1-8


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (599 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale