Klinik Biyokimyasal Tanıda Sık Başvurulan Bazı Enzimlerin Klinik Önemi Ve Pedyatrik Referans Aralıkları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 35-39 | DOI: 10.5222/terh.1996.09068  

Klinik Biyokimyasal Tanıda Sık Başvurulan Bazı Enzimlerin Klinik Önemi Ve Pedyatrik Referans Aralıkları

Nevbahar Turgan1, Sara Habif1, Handan Handan Çelik2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Enzimlere ait referans aralıkları yaş grupları ve cinsiyete göre belirlenmektedir. Bu yazıda pediatrik tanıda sık bavurulan bazı enzimler, bunlarla ilgili güncel araştırmalardan da örnekler verilerek gözden geçirilmiş ve erişkin normallerden farklılıkları vurgulanarak pediatrik referans aralıkları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik referans değerleri, alkalen fosfataz, gamaglutamil traspeptidaz, laktat dehidrogenaz, kreatin kinaz


Clinical Significances and Pediatric Reference Ranges of Some Enzymes in Clinical Chemical Diagnosis

Nevbahar Turgan1, Sara Habif1, Handan Handan Çelik2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Age and sex are among the majör physiological factors affecting serum enzyme activities. Accordingly, reference ranges are established for different age and sex groups. In this article, recent studies on some of the common enzymes in pediatric practice are reviewed and differences in pediatric reference ranges of these enzymes from adults are emphasized.

Keywords: Pediatric reference values, phosphatase, gamaglutamyl transpeptidase, lactate dehydrogenase, creatine kinase


Nevbahar Turgan, Sara Habif, Handan Handan Çelik. Clinical Significances and Pediatric Reference Ranges of Some Enzymes in Clinical Chemical Diagnosis. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 35-39


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (721 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale